Ψάχνοντας την αλήθεια ανάμεσα από αιρέσεις και θρησκείες, φιλοσοφίες και επιστημονικές εξελίξεις.