Ψηφιακοί δίσκοι με θρησκετικό και εθνικό περιεχόμενο.