Θέματα και υλικό για την εκκλησιαστική κατήχηση των παιδιών.