Αντιμετώπιση των προβλημάτων στις οικογενειακές σχέσεις και στην αγωγή των παιδιών.