Γνωριμία με τις διάφορες όψεις του πνευματικού αγώνα του πιστού.