Εικόνα4

01. Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ

Ημερομηνία εορτής

11, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ