Εικόνα4

147.α) Ταπείνωσις, β) Μετάνοια, γ) Κρίσις

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1990