Εικόνα4

149.α) Νηστεία, β) Συγχώρησις

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1990