Εικόνα4

160.α) Φιλαργυρία, β) Χριστός ανέστη

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1990