Εικόνα4

167.α) Αιώνια λύτρωσι, β) Ο Κύριος εγγύς

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1963