Εικόνα4

169.α) Ο γογγυσμός, β) Δύο μαθήτριαι

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1963