Εικόνα4

171.α) Άγιον Πνεύμα, β) Ο εμπαιγμός

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1963