Εικόνα4

192.α) Οι Άγιοι Πάντες, β) «Τά κρυπτά»

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1965