Εικόνα4

26. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Ημερομηνία εορτής

21, ΜΑΪΟΣ