Εικόνα4

03.(α) Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, (β) Ἀλλάξτε δρόμο, 3(γ) Σκληροτράχηλοι

2.00