Εικόνα4

36. Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ημερομηνία εορτής

18, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ