Εικόνα4

62. Μνήσθητί μου Κύριε

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1961