Εικόνα4

73. Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1963