Εικόνα4

76. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ημερομηνία εορτής

25, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Έτος Α' έκδοσης

1970