Εικόνα4

77.(α) Θεία Εὐχαριστία, (β) Πλεονεξία,

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1970