Εικόνα4

79. α) Ἁγία Μόνικα β) Ἅγιος Χαράλαμπος

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΜΟΝΙΚΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έτος Α' έκδοσης

1970