ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ Γ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ τ. Γ’

26.50

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα SKU: 18975 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο τρίτος τόμος των “Απάντων” του αγ. Μαξίμου του Γραικού περιέχει θεματική ποικιλία: οι Λόγοι, α’-ε’, ζ’, λε’, μγ’, μστ’ και μζ’ αφορούν σε θέματα ερμηνείας της Αγίας Γραφής ο Λόγος στ’ στην ερμηνεία κειμένου του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, ενώ ο κζ’ στην κριτική σε λανθασμένες ερμηνείες της εκκλησιαστικής γραμματείας ο Λόγος η’ θίγει θέματα ορθοδόξου πίστεως απολογητικά θεολογικά θέματα εκτίθενται στους Λόγους θ’, ι’, κ’, κα’, κγ’, κε’, κη’, λζ’, μα’, μθ’, ν’ και να’ οι Λόγοι, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, ιστ’ και ιζ’ αφορούν στην ερμηνεία λειτουργικών θεμάτων θέματα αγιογραφήσεως και εκκλησιαστικής τέχνης θίγονται στους Λόγους ιε’, ιη’, ιθ’, μ’ και μη’ οι Λόγοι, κβ’, λστ’ αναφέρονται σε θέματα εκκλησιαστικής ιεραρχίας θέματα λειτουργικού έτους αποτελούν το περιεχόμενο του Λόγου κδ’ οι Λόγοι κστ’, λ’, μβ’, μδ’ και με’ αναφέρονται σε θέματα πνευματικής ζωής θέματα μοναστικής ζωής θίγονται στους Λόγους κστ’ και λδ’ το περιεχόμενο των Λόγων λη’ και λθ’ είναι αγιολογικό, ενώ σε μεμονωμένους Λόγους θίγονται άλλα επιμέρους θέματα: περί διοικήσεως υπό των αρχόντων (λα’), θέματα νηστείας (λβ’) και περί μαρτύρων (λγ’).
Οι παραπάνω Λόγοι εντάσσονται στο βασικό συγγραφικό έργο του αγίου Μαξίμου, το οποίο χρονολογείται (κυρίως) από το 1518 και εντεύθεν, με κεντρικό άξονα τον θεολογικό τομέα, στον οποίο ο άγιος υπήρξε παραγωγικότατος. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα
ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ:
Α’ Επιστολή σε έναν φίλο, όπου εξηγούνται μερικά δυσνόητα ρητά της Αγίας Γραφής
Β’ Ερμηνεία λέξεων του εκατοστού δευτέρου ψαλμού, “ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου”
Γ’ Η εν μέρει ερμηνεία του δεκάτου ογδόου ψαλμού
Δ’ Ερμηνεία περί του ρητού “βάδιζε, λαός μου” κ.λπ.
Ε’ Ερμηνεία περί του ρητού του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, “ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία” κ.λπ.
ς’ Ερμηνεία μερικών εν μέρει δυσνόητων ρητών στον λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου
Ζ’ Ερμηνεία μερικών χωρίων της Αγίας Γραφής
Η’ Περί του ότι πρέπει να τηρεί κανείς σταθερά την ορθόδοξη πίστη
Θ’ Λόγος απολογητικός περί της διορθώσεως των ρωσικών βιβλίων. Ιδού και εναντίον αυτών που λένε ότι η σάρκα του Κυρίου μετά την ανάσταση εκ νεκρών έγινε απερίγραπτη
Ι’ Λόγος απολογητικός περί διορθώσεως των κειμένων, υπό του ελαχιστότατου μοναχού Μάξιμου Αγιορείτη
ΙΑ’ Η ερμηνεία των λόγων “υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών μας να προσευχηθούμε στον Κύριο”
ΙΒ’ Περί του ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε όσους λένε πως δεν ήταν παρών στην θεία Λειτουργία εκείνος που δεν πρόλαβε να έλθει στην ανάγνωση του αγίου Ευαγγελίου
ΙΓ’ Η διήγηση περί της υψώσεως του άρτου προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΙΔ’ Σχετικά με την απορία μερικών, γιατί από την τριήμερη Ανάσταση του Κυρίου μέχρι το Σάββατο στις παραμονές της Κυριακής του Θωμά δεν υψώνεται ως ευλογημένος ο άρτος, αλλά μόνο ως άρτος, και μάλιστα ο διάκονος εκφωνεί τρεις φορές το “Χριστός ανέστη” και τον άρτο αυτό τον τρώνε το Σάββατο
ΙΕ’ Περί της επιγραφής στο στεφάνι του Σωτήρα και περί του ονόματος της Παναγίας Θεοτόκου
Ις’ Περί των γαμήλιων στεφάνων
ΙΖ’ Περί του αγιασμού των υδάτων κατά το πρωί των Θεοφανείων
ΙΗ’ Περί της αγίας εικόνας του Χριστού Σωτήρα, που ονομάζεται “Οδύνη”
ΙΘ’ Περί του ημικυκλικού σχήματος νέας σελήνης κάτω από τον σταυρό στις εκκλησίες
Κ’ Η στηλίτευση και η αποδοκιμασία του συγγράμματος του κακόβουλου Αφροδιτιανού του Πέρσου
ΚΑ’ Κατά του Απολλιναρίου περί του Ιούδα του προδότου
ΚΒ’ Προς αυτούς που κατά την χειροτονία τους δίνουν γραπτό όρκο στον Ρώσο Μητροπολίτη και σε όλη την Ιερά Σύνοδο ότι δεν δέχονται να γίνουν μητροπολίτες ή αρχιερείς από τον Πάπα της Ρώμης, ότι αρνούνται να δεχτούν την χειροτονία από αυτόν και από τον Πατριάρχη της Κων/πόλεως και ότι δεν δέχονται τα διατάγματά τους. Από τον μεν διότι ομολογεί τη λατινική πίστη, από τον δε διότι υπάγεται στην εξουσία του αισχρού βασιλέα των άθεων Τούρκων
ΚΓ’ Περί του ότι οι Άγιοι Τόποι δεν βεβηλώνονται ποτέ λόγω του ότι εξουσιάζονται από τους άθεους, ακόμη και αν η κατάσταση αυτή παραμένει για πολλά χρόνια
ΚΔ’ Κατά αυτών που ισχυρίζονται ότι καθ’ όλη την Λαμπρή εβδομάδα ο ήλιος στεκόταν στον ουρανό και δεν έδυσε και γι’ αυτό όλη η Λαμπρή εβδομάδα θεωρείται ως μία μέρα
ΚΕ’ Κατά της ανόητης και θεομίσητης πλάνης των ισχυριζόμενων ότι εξ αιτίας της ταφής του πνιγμένου ή του σκοτωμένου έρχεται το κρύο που βλάπτει τη βλάστηση των καρπών της γης
Κς’ Η φοβερή και αξιοπρόσεκτη διήγηση. Ιδού και περί του τέλειου μοναχικού βίου
ΚΖ’ Οι ενστάσεις κατά του Ιωάννου Λουδοβίκου, του ερμηνευτού του ιερού βιβλίου του μακαρίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος
ΚΗ’ Διδακτική επιστολή σε έναν άνδρα κατά των απαντήσεων κάποιου Λατίνου σοφού
ΚΘ’ Περί της αλήθειας και του ελέους
Λ’ Περί μεγαλοψυχίας και συμβουλής
ΛΑ’ Περί του αρχιστράτηγου, που σημαίνει ρωσιστί “βοεβόδας” και του πως πρέπει αυτός να κυβερνάει τον λαό
ΛΒ’ Περί των γυναικών που κατασκευάζουν τα πρόσφορα
ΛΓ’ Η διήγηση περί ενός νέου μάρτυρα στην ελληνική γη, το μαρτύριο του οποίου ο όσιος Μάξιμος είδε με τα ίδια του τα μάτια
ΛΔ’ Επιστολή στον γέροντα Βασσιανό περί του τρόπου ζωής στο Άγιον Όρος
ΛΕ’ Επιστολή σε έναν φίλο με εξηγήσεις ορισμένων ασαφών τόπων, που συναντούν στα βιβλία οι αναγνώστες τους
Λς’ Περί της συνόδου που σκόπευε να κανονίσει ώστε οι ιερείς, οι διάκονοι και οι Υποδιάκονοι να είναι άγαμοι
ΛΖ’ Περί της αιωνίως Ιεράς και ένδοξης γεννήσεως του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού […]

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2012

ISBN

9789607735690

Σελίδες

328