ΜΑΞΙΜΟΥ Β

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ τ. Β’

26.50

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα SKU: 18974 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η πορεία του ανθρώπου του Θεού, του πιστού και συνειδητού Χριστιανού, κληρικού, μοναχού ή λαϊκού, είναι δύσκολη, αγωνιστική, μαρτυρική. “Οι θέλοντες ευσεβώς ζειν εν Χριστώ διωχθήσονται” (Β’ Τιμ. 3,12). Σαφής και η διαβεβαίωση του Κυρίου: “Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου” (Ματθ. 10,22).
Ο δι’ ημάς σαρκωθείς Κύριος και Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, ταπεινώθηκε, δέχθηκε ύβρεις, συκοφαντίες και εξευτελισμούς, οδηγήθηκε στον ατιμωτικό σταυρικό θάνατο. Από τους Αρχιερείς της Ιουδαϊκής θρησκείας, τους πολιτικούς Άρχοντες και τη συμμετοχή του λαού, τον οποίον αυτοί κρατούσαν στην πλάνη, στο ψεύδος, στο γράμμα του Νόμου, στο φόβο και στην καταπίεση.
Η πορεία του Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού προσδιορίζει και την πορεία της Εκκλησίας μας, καθότι Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός “παρατεινόμενος εις τους αιώνας”, αλλά και τη δική μας προσωπική πορεία και ζωή, ως μελών της Εκκλησίας.
Αυτό μαρτυρεί και επιβεβαιώνει και η ζωή του αγίου Μαξίμου του Γραικού.
Ο άγιος Μάξιμος γεννήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στη βυζαντινή πόλη της Άρτας, στην πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Εδώ έμαθε τα πρώτα γράμματα. Συνέχισε τις σπουδές του στη Δύση. Εμόνασε και ασκήθηκε στο Άγιο Όρος. Έδρασε ιεραποστολικά στη Ρωσία.
Η προσφορά του στο δύσκολο έργο της σωστής μεταφράσεως και αποκαταστάσεως των λειτουργικών κειμένων υπήρξε μεγάλη.
Αξιόλογοι επίσης οι αγώνες του εναντίον της τυπολατρίας, της Αστρολογίας, του Αποκρυφισμού, του Παγανισμού και άλλων κακοδοξιών. Σκληρός και ο έλεγχός του εναντίον των ετεροθρήσκων και ετεροδόξων, των ιουδαϊζόντων, του ισλαμισμού, του παπισμού, της μοναστικής κτημοσύνης.
Στην αρχή απολάμβανε την μεγάλη εκτίμηση και αγάπη του Ηγεμόνος και του Πατριάρχου. Σύντομα όμως έπεσε στη δυσμένειά τους, γιατί η αυθεντική ορθόδοξη μαρτυρία και ομολογία του προκάλεσαν την αντιπάθεια και τον πόλεμο του Ηγεμόνος και του Πατριάρχου. Συκοφαντήθηκε ως εχθρός της Ρωσίας και ως αιρετικός. Διώχθηκε σκληρά. Υπέμεινε είκοσι τέσσερα χρόνια φυλακής και απομόνωσης.
Οι είκοσι επτά λόγοι, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δεύτερο τόμο είναι δογματικοί. Με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια απολογείται, ομολογεί και αποδεικνύει την ορθότητα της πίστεώς του. Με ταπείνωση δε επιζητεί την επιείκεια και συγχώρηση όλων, δια τυχόν σφάλματα, τα οποία δεν έγιναν εκ προθέσεως ή πεποιθήσεως, αλλά από ελλειπή γνώση της Ρωσικής γλώσσης.
Οι λόγοι του είναι εξόχως σημαντικοί, διδακτικοί και εποικοδομητικοί. Μαρτυρούν δε, κατά τον πλέον σαφή τρόπο, το ορθόδοξο φρόνημα του αγίου Μαξίμου, όπως αυτό διαμορφώνεται και εκφράζεται μέσα από την ευρυμάθειά του, την αγιογραφική και αγιοπατερική κατάρτισή του και την οσιακή και ασκητική του ζωή. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ
ΛΟΓΟΣ Α’
Ομολογία ορθοδόξου πίστεως, με την οποία ο όσιος Μάξιμος πληροφορεί περί του Ιησού Χριστού κάθε ορθόδοξο ιερέα και ηγεμόνα ότι ο ίδιος είναι όντως ορθόδοξος μοναχός και τηρεί στο ακέραιο την ορθόδοξη πίστη χωρίς την παραμικρή αλλοίωση
ΛΟΓΟΣ Β’
Λόγος στην Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και κατά των Ιουδαίων
ΛΟΓΟΣ Γ’
Συμβουλή προς την ορθόδοξη Σύνοδο κατά του Εβραίου Ισαάκ, του μάγου και αγύρτη
ΛΟΓΟΣ Δ’
Αντιρρητικός κατά των κεφαλαίων του Σαμουήλ, του Ιουδαίου
ΛΟΓΟΣ Ε’
Λόγος στηλιτευτικός κατά της ελληνικής πλάνης
ΛΟΓΟΣ ς’
Λόγος ελεγκτικός κατά της πλάνης των Αγαρηνών και εκείνου που την επινόησε, του Μωάμεθ του κυνός
ΛΟΓΟΣ Ζ’
Λόγος δεύτερος επί του ιδίου θέματος προς τους ευσεβείς χριστιανούς κατά του θεομάχου και κυνός Μωάμεθ. Εδώ εν μέρει γίνεται και αναφορά στην συντέλεια του αιώνος τούτου
ΛΟΓΟΣ Η’
Απάντηση των χριστιανών κατά των Αγαρηνών που λοιδορούν την ορθόδοξη πίστη μας
ΛΟΓΟΣ Θ’
Λόγος κατά της κακοδοξίας των Αρμενίων
ΛΟΓΟΣ Ι’
Εγκωμιαστικός λόγος στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Εδώ γίνεται και έλεγχος των τριών μεγάλων λατινικών αιρέσεων
ΛΟΓΟΣ ΙΑ’
Κατά της ψευδούς πραγματείας του Νικολάου Γερμανού περί της ενώσεως των ορθοδόξων με τους Λατίνους
ΛΟΓΟΣ ΙΒ’
Κατά Λατίνων, ότι δεν πρέπει να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τίποτε από την θεία ομολογία της αμώμητης χριστιανικής πίστεως
ΛΟΓΟΣ ΙΓ’
Συνέχεια του προηγουμένου λόγου
ΛΟΓΟΣ ΙΔ’
Κατά του Νικολάου του Λατίνου περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος
ΛΟΓΟΣ ΙΕ’
Επιστολή στον πολυμαθή Νικόλαο τον Γερμανό
ΛΟΓΟΣ Ις’
Επιστολή στον κύριο Θεόδωρο Ιβάνοβιτς Κάρπωφ
ΛΟΓΟΣ ΙΖ’
Περί του ότι η θεία Πρόνοια και όχι τα άστρα ή ο τροχός της Τύχης ορίζουν την μοίρα του ανθρώπου
ΛΟΓΟΣ ΙΗ’
Κατά όσων επιχειρούν δια της αστρολογίας να προλέγουν το μέλλον καθώς και περί της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου
ΛΟΓΟΣ ΙΘ’
Παραινετική επιστολή προς έναν ηγεμόνα περί του ψεύδους της αστρολογίας και παρηγορητική σε όσους ζουν εν θλίψει
ΛΟΓΟΣ Κ’
Επιστολή σε έναν μοναχό, ηγούμενο κατά την μοναστική τάξη, περί της γερμανικής πλάνης της επονομαζόμενης Τύχης και του τροχού της
ΛΟΓΟΣ ΚΑ’
Κατά Νικολάου του Γερμανού, αγύρτου και αστρολόγου
ΛΟΓΟΣ ΚΒ’
Λόγος εν μέρει στηλιτευτικός κατά της λατινικής κακοδοξίας και κατά του “Αλμανάκ” που προφήτεψε κατακλυσμό πιο ολέθριο από εκείνον του παρελθόντος
ΛΟΓΟΣ ΚΓ’
Κατά Λουθηρανών. Περί της προσκυνήσεως των αγίων εικόνων
ΛΟΓΟΣ ΚΔ’
Κατά των βλασφημούντων την Παναγία Θεοτόκο
ΛΟΓΟΣ ΚΕ’
Απάντηση στον Νικόλαο τον Λατίνο
ΛΟΓΟΣ Κς’
Εξήγηση περί του χειρογράφου των αμαρτιών
ΛΟΓΟΣ ΚΖ’
Κατά των ισχυριζόμενων ότι το ανθρώπινο γένος ήταν προορισμένο να αυξάνεται δια της σαρκικής γενετήσιας πράξεως και της φυσικής γεννήσεως, ακόμη και αν δεν είχαν αμαρτήσει οι προπάτορες
ΛΟΓΟΣ ΚΗ’
Περί του ποια αμαρτία είναι πρώτη στην ανθρωπίνη φύση

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2014

ISBN

9789607735614

Σελίδες

448