– (8)

ΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

16.00

Ερμηνευτική προσέγγιση στις παραβολές του Κυρίου Ιησού Χριστού

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
SKU: 2364 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η λέξις “παραβολή” (εκ του παραβάλλω) σημαίνει πρώτον την τοποθέτησιν ενός πράγματος πλησίον άλλου, προς τον σκοπόν να γίνη σύκγρισις αυτών. Έπειτα δε σημαίνει τη σύγκρισιν ή την αναλογίαν.
Εις την Καινή Διαθήκην παραβολή κυρίως λέγεται η διήγησις πράξεων, που συμβαίνουν ή μπορούν να συμβούν εις την φύσιν και τον καθημερινόν μας βίον διήγησις πράξεων “μη γενομένων μεν μεν κατά το ρητόν, δυναμένων δε γενέσθαι”, όπως λέγει ένας αρχαιότατος εκλλησιαστικός συγγραφεύς, ο Ωριγένης αλλά διήγησις, η οποία εκφράζει πάντοτε κάποιο ηθικόν, πνευματικόν, θείον νόημα. Είναι δε αι παραβολαί των Ευαγγελίων εντελώς διάφοροι από τους διδακτικούς μύθους των αρχαίων (όπως είναι οι μύθοι του Αισώπου) διότι και τα διδάγματα των παραβολών είναι υψηλά και θεία, και από τα συμβαίνοντα εις την φύσιν ουδέποτε απομακρύνονται δια να πλάσουν αδύνατα πράγματα, και σοβαρότητα ανάλογον προς την σοβαρότητα του θείου Διδασκάλου παρουσιάζουν.
Συχνά και προ Χριστού οι προφήται εχρησιμοποίουν παραβολάς, δια να μεταδώσουν νοήματα διδακτικά και ωφέλιμα. Αλλά δια του στόματος του Χριστού αι παραβολαί, που εχρησιμοποιήθησαν ως μέσον προς μετάδοσιν των θείων και σωτηρίων αληθειών του Ευαγγελίου, έφθασαν εις την ύψιστην τελειότητα. Όπως τα θαύματα του Κυρίου ημπορούν να θεωρηθούν παραβολαί, διότι με γεγονότα έκτακτα και πρωτοφανή διδάσκουν μεγάλας αληθείας ούτω και οι παραβολαί του Κυρίου ημπορούν να θεωρηθούν θαύματα, τόσον δια την καλλιλογικήν των ωραιότητα όσον και δια την διδακτικήν των δύναμιν. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Α.
Η παραβολή του σπείροντος γεωργού
Αι παραβολαί των ζιζανίων και της σαγήνης
Αι παραβολαί του κόκκου του σινάπεως και της ζύμης
Αι παραβολαί του κεκρυμμένου θησαυρού και του πολύτιμου μαργαρίτου
ΜΕΡΟΣ Β.
Αι παραβολαί του απολωλότος προβάτου και της απολεσθείσης δραχμής
Η παραβολή του ασώτου υιού
Η παραβολή των δύο οφειλετών
Η παραβολή του αδίκου κριτού
Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου
Αι παραβολαί του οικοδόμου του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως
ΜΕΡΟΣ Γ.
Η παραβολή της πρωτοκλισίας
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος
Η παραβολή του ασπλάγχνου οφειλέτου
Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου
Η παραβολή του άφρονος πλουσίου
Η παραβολή του αδίκου οικονόμου
Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου
Η παραβολή του πιστού δούλου
Η παραβολή των δέκα παρθένων
Η παραβολή των ταλάντων
ΜΕΡΟΣ Δ.
Η παραβολή της ακάρπου συκής
Η παραβολή του μεγάλου δείπνου
Η παραβολή των δύο υιών
Η παραβολή των κακών γεωργών
Η παραβολή των βασιλικών γάμων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η παραβολή της αμπέλου
Η παραβολή του καλού ποιμένος
Πίναξ θεμάτων

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

494

Διαστάσεις

23×16

Συγγραφέας

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Π.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο