-21%
13Δ

ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Original price was: €29.00.Current price is: €22.80.

1. Ἐπιστολὴ Πρὸς Εὐστάθιον, 2. Κεφάλαια Α’ –ΡΛ’. 3. Περὶ προσευχῆς καὶ ἐξομολογήσεως.

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 10121 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

13Δ Ἀντίοχου Μοναχοῦ: 1. Ἐπιστολὴ Ἀντίοχου Πρὸς Εὐστάθιον, ἡγούμενον Ἀτταλίνης, πόλεως Ἀγκύρας.- 2. Κεφάλαια Α’ –ΡΛ’. 3. Περὶ προσευχῆς καὶ ἐξομολογήσεως.

(…) Στην επιστολή προς τον Ευστάθιο, η οποία προηγείται του όλου έργου, επηρεασμένος από την κατάληψη των Ιεροσολύμων και της Λαύρας του Αγίου Σάβα και τη σφαγή των μοναχών από τους Πέρσες, παραθέτει σύντομη Διήγηση για τους Σαράντα τέσσερις αυτούς μάρτυρες μοναχούς. Το έργο κλείνει με μια Εξομολόγηση, που στην κυριολεξία είναι θρήνος για τις καταστροφές και τις ταλαιπωρίες που προκάλεσε η εισβολή των Περσών στα Ιεροσόλυμα. (…) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΣΑΒΑ, ΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΜΟ-ΝΗΣ ΑΤΤΑΛΙΝΗΣ, ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΕΙΣΕ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΕΝ Ω ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΛ’.
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ
Περί πίστεως
Περί ελπίδος
Περί εστιάσεως
Περί γαστριμαργίας
Περί μέθης
Περί εγκρατείας
Περί νηστείας
Περί φιλαργυρίας
Περί δωροληψίας
Περί σκνιφότητος
Περί δανειζόντων
Περί τόκων
Περί πλεονεξίας
Περί περισπασμού.
Περί του μη αγαπάν τον κόσμον
Περί παρρησίας
Περί του απέχεσθαι γυναικών
Περί του μη ενδελεχίζειν ψαλλούσαις γυναιξίν
Περί πορνείας
Περί σωφροσύνης
Περί παρθενίας
Περί προπετείας
Περί οργής
Περί θυμού
Περί λύπης
Περί ακηδίας
Περί απογνώσεως
Περί γογγυσμού
Περί καταλαλιάς
Περί ψιθυρισμού
Περί του μη μέμφεσθαι
Περί αντιλογίας
Περί αργολογίας
Περί περιεργίας
Περί καταφρονήσεως
Περί οκνηρίας
Περί του μη ερίζειν μετά δυνάστου
Περί παρακοής
Περί υπακοής
Περί συκοφαντίας
Περί κλοπής
Περί ψεύδους
Περί κενοδοξίας
Περί υπερηφανίας
Περί υψηλοφροσύνης
Περί του μη μεγαλοφρονείν παρ’ εαυτώ
Περί του μη εξουθενείν τινα
Περί του μη καταγελάν
Περί του μη κατακρίνειν
Περί του μη σκανδαλίζειν
Περί του μη ονειδίζειν, αλλά μάλλον ονειδίζεσθαι
Περί του μη ανταποδούναι κακόν
Περί του μη μνησικακείν
Περί του μη εχθραίνειν
Περί του μη φθονείν
Περί του μη ερίζειν
Περί του μη μισείν
Περί του μη επιχαίρειν
Περί του συγχαίρειν
Περί του μη λυπείν τινα
Περί του προσέχειν εαυτώ
Περί χρηστολογίας
Περί του μη ομνύειν
Περί του φυλάσσειν μυστήριον
Περί του μη ακαίρως θαρρείν
Περί αληθείας
Περί του ελέγχειν
Περί του ελέγχεσθαι
Περί του αισχύνεσθαι.
Περί ταπεινοφροσύνης
Περί του συγχωρείν τω πλησίω
Περί του εύχεσθαι υπέρ αλλήλων και των εχθρών
Περί του μη ζητείν τα εαυτού
Περί του μη επιθυμείν
Περί δικαιοκρισίας
Περί δικαιομετρίας
Περί μετανοίας
Περί υπομονής
Περί αγώνος
Περί ομονοίας
Περί λογισμών
Περί παιδείας
Περί συμβουλίας
Περί ενυπνίων
Περί ολιγοψυχίας και διψυχίας
Περί κόπου
Περί σπουδής
Περί διακονίας
Περί ακτημοσύνης
Περί πένθους
Περί του Καιρός του παντός
Περί του συμπάσχειν
Περί του μη προσωποληπτείν
Περί του οικείν μετά ολίγων καλών
Περί του μη γελάν
Περί του αγαπάν τον πλησίον
Περί φιλοξενίας
Περί φιλοπτωχίας
Περί του επισκέπτεσθαι
Περί του μη ελπίζειν επ’ άνθρωπον
Περί του μη πεποιθέναι επί τη ιδία ισχύϊ
Περί του παραιτείσθαι τας ακαίρους συντυχίας
Περί ησυχίας
Περί αγρυπνίας
Περί ψαλμωδίας
Περί προσευχής
Περί κατανύξεως
Περί τιμής γονέων
Περί του ευλαβείσθαι πρεσβυτέρους
Περί μακροθυμίας και οξυχολίας
Περί ηγουμένων
Περί αποταγής
Περί υποταγής
Περί του φυλάσσειν εντολάς
Περί πραότητος
Περί του αδικείσθαι, και μη ιδικείν
Περί ευχαριστίας
Περί της εν Θεώ ευφροσύνης
Περί του μη μεριμνάν
Περί απαρχών
Περί εξιλασμού
Περί αρχιερωσύνης
Περί διαταγής κλήρου
Περί του αιδείσθαι ιερείς
Περί προσδοκίας των μελλόντων
Περί κλήσεως Θεού
Περί φόβου του Θεού
Περί της εις Θεόν αγάπης
Περί υιοθεσίας
Περί βασιλείας ουρανών
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Μετάφραση ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επιμέλεια ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

554

Έκδοση

1998

Αριθμός σειράς

13Δ

Συγγραφέας

ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ