-10%
Εικόνα2

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ τ. Β’

21.00

Ερμηνεία στους ασματικούς κανόνες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών (απόδοση στην νεοελληνική).

Περιγραφή

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Ακροστιχίδας, καθένας μπορεί να τον εννοήση· επειδή δηλαδή ο Ιερός Μελωδός στην μεν μεγάλη Δευτέρα και Τρίτη και Τετράδα έγραψε Τριώδια και Διώδια, στην δε μεγάλη αυτή Πέμπτη ολόκληρο Κανόνα εμελούργησε, γι’ αυτό και τον ύμνο αυτής, δηλαδή τον Κανόνα, μακρό ωνόμασε. Γιατί όμως στις μεν άλλες ημέρες· δηλαδή στην μεγάλη Δευτέρα και Τρίτη και Τετράδα, μικρά μέλη σύνθεσε ο Ποιητής· δηλαδή Τριώδια και Διώδια, ενώ σε αυτήν ολόκληρο και μακρό Κανόνα συνέθεσε; Επειδή εκείνες μεν είναι μέρος των νηστήσιμων ημερών και ούτε τέλεια λειτουργία γίνεται σε αυτές, αλλά μόνο προηγιασμένη· έτσι, όπως οι άλλες νηστήσιμες ημέρες της τεσσαρακοστής με Τριώδια τιμήθηκαν από τους Ιερούς Ποιητές, εννοώ τον Θεόδωρο τον Στουδίτη και τον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ τον αυτάδελφό του· έτσι στην συνέχεια και οι ημέρες αυτές, όντες νηστήσιμες, με Τριώδια μόνο τιμήθηκαν από τον Ιεράρχη Κοσμά· η δε μεγάλη Πέμπτη, ως ανώτερη όντας των νηστήσιμων ημερών και συναριθμούμενη με τις εορτάσιμες (διότι, καθώς γίνεται σε εκείνες τέλεια λειτουργία, έτσι γίνεται και σ’ αυτήν), γι’ αυτά, λέω, τα προνόμια τιμήθηκε αυτή με Κανόνα ολόκληρο· ή και επειδή κατά την μεγάλη Πέμπτη έγινε ο μυστικός Δείπνος και ο θείος Νιπτήρας, που έχουν μεγάλη ύλη, η οποία δεν χωρούσε στην στενότητα ενός Τριωδίου, γι’ αυτό ολόκληρο Κανόνα μελώδησε ο Ποιητής, για να έχη άνεσι και περιλάβη σε αυτό όλα τα της εορτής και να μην αφήση κανένα αμελώδητο. […] (Από την ερμηνεία στον Κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης)
Απόδοση στην νεοελληνική από τον ιερομόναχο Βενέδικτο αγιορείτη.

Περιεχόμενα

Ερμηνεία του Κανόνος της Μεγάλης Πέμπτης
Ερμηνεία του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής
Προλεγόμενα του Κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου
Ερμηνεία του Κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου
Προλεγόμενα του Κανόνος του Πάσχα
Ερμηνεία του Κανόνος της Κυριακής του Πάσχα
Προλεγόμενα των Κανόνων της Αναλήψεως
Ερμηνεία στον Α’ Κανόνα της Αναλήψεως
Ερμηνεία στον Β’ Κανόνα της Αναλήψεως
Προλεγόμενα του Κανόνος της Πεντηκοστής
Ερμηνεία στον Κανόνα της Πεντηκοστής
Ερμηνεία στον Ιαμβικό Κανόνα της Πεντηκοστής
Προλεγόμενα του Α’ Κανόνος της Μεταμορφώσεως
Ερμηνεία στον Α’ Κανόνα της Μεταμορφώσεως
Προλεγόμενα του Β’ Κανόνος της Μεταμορφώσεως
Ερμηνεία στον Β’ Κανόνα της Μεταμορφώσεως
Προλεγόμενα των Κανόνων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ερμηνεία στον Α’ Κανόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ερμηνεία στον Β’ Κανόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

2018

Έτος Α' έκδοσης

2019

Σελίδες

578

Διαστάσεις

25×18

Συγγραφέας

ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο