-10%

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

Original price was: €35.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €31.50.

Λόγοι αποδεικτικοί αντεπίγραφαι, Επιστολαί προς Βαρλαάμ και Ακίνδυνο, Υπέρ ησυχαζόντων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Availability: Εξαντλημένο Κωδικός προϊόντος: 16270 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η θεολογική διδασκαλία του Γρηγορίου του Παλαμά, εντός των σπουδαιοτέρων εκκλησιαστικών συγγραφέων και ηγετών κατά τους μετά τον Φώτιον χρόνους, παρέμενεν εν πολλοίς μέχρις εσχάτων άγνωστος και περιφρονημένη. Η κατά τας τελευταίας δεκαετίας αναζωογόνησις των περί την μυστικήν θεολογίαν σπουδών έφερε και τούτον εις το επίκεντρον του ενδιαφέροντος, πολλαί δε μελέται και μονογραφίαι περί αυτού εδημοσιεύθησαν. Παραλλήλως εξεδόθησαν κριτικώς και μερικά εκ των συγγραμμάτων του, τα οποία προσετέθησαν εις τα ήδη γνωστά εκ παλαιοτέρων, λαϊκών κατά το πλείστον, εκδόσεων. Και πάλιν όμως το πλείστον μέρος της συγγραφικής του παραγωγής παραμένει εισέτι ανέκδοτον, διό και, παρά την προσπάθειαν ωρισμένων ερευνητών να χρησιμοποιήσουν και τούτο, η οριστική αξιολόγησις της προσφοράς του Παλαμά εις την διαμόρφωσιν της θεολογικής σκέψεως δεν είναι εφικτή επί του παρόντος.
Η παρούσα έκδοσις αποσκοπούσα εις την πλήρωσιν του κενού τούτου θα περιλάβη πλην των ανεκδότων και τα εκδεδομένα συγγράμματα αυτού, όχι μόνον διότι εκρίθη απαραίτητον να συγκεντρωθή ολόκληρον το έργον του εις ενιαίον σώμα, αλλά και ότι το κείμενον των πλείστων εκ των ήδη εκδεδομένων ενεφανίσθη άνευ κρτικής επεξεργασίας. […] (Από τον πρόλογο του Παναγιώτη Κ. Χρήστου)
Περιεχόμενα
Πρόλογος
Λόγοι αποδεικτικοί δύο, περί εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος
Εισαγωγή υπό Π. Κ. Χρήστου
Κείμενον υπό B. Bobrinsky
Αντεπιγραφαί εις επιγραφάς Βέκκου
Εισαγωγή υπό Π. Κ. Χρήστου
Κείμενον υπό Π. Παπαευαγγέλου
Επιστολαί προς Ακίνδυνον και Βαρλαάμ
Εισαγωγή υπό Π. Κ. Χρήστου
Κείμενον υπό I. Meyendorff
Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων
Εισαγωγή υπό Π. Κ. Χρήστου
Κείμενον υπό Π. Κ. Χρήστου
Α’ Πίνακες χωρίων:
1. Αγίας Γραφής
2. Πατέρων
3. Λειτουργικών κειμένων
Β’ Πίναξ πραγμάτων
Γ’ Πίναξ ονομάτων και τοπωνυμιών
Δ’ Πίναξ νεωτέρων συγγραφέων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

25×18

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Συγγραφέας

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ISBN

9789607812667

Σελίδες

746

Έκδοση

2010, Γ'

Έτος Α' έκδοσης

1962