-21%
xrisostomou-epe (34)

Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ 40

Original price was: €29.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €22.80.

Εκλογαί εκ διαφόρων Λόγων αυτού, ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΔ’-ΜΗ’.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 1288 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Σειρά: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 106

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται οι υπόλοιπες 25 από τις σαράντα οκτώ Ομιλίες του ιερού Χρυσοστόμου, οι 23 από τις οποίες δημοσιεύθηκαν στον προηγούμενο 39ο τόμο. […]
Το πόσο μεγάλη είναι η σπουδαιότητα των Ομιλιών αυτών μπορεί κανείς να το διαπιστώσει με μια πρόχειρη ματιά από τους τίτλους αυτών, αν όμως θελήσει να μελετήσει με προσοχή όλες αυτές τις Ομιλίες θα μπορέσει να γνωρίσει σε βάθος τον μεγάλο αυτό θησαυρό που αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας ενα-ποθήκευσε μέσα στις αμέτρητες σελίδες των όλων αθάνατων αυτών πνευματικών αριστουργημάτων του. Ας θελήσαμε λοιπόν να εξορύξομε αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό μέσα από το ανεξάντλητο αυτό πνευματικό ορυχείο, βέβαιοι όντες πως η πνευματική ωφέλεια και η ανταμοιβή μας θα είναι ανυπολόγιστη.
Το κείμενο όλων αυτών των Ομιλιών, τόσο του 39ου, όσο και του τόμου αυτού λαμβάνονται από την PG, τόμος 63, 567-899. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ’. Περί αμαρτίας και εξαγορεύσεως
ΟΜΙΛΙΑ ΚΕ’. Περί μελλούσης κρίσεως
ΟΜΙΛΙΑ Κζ’. Περί αρετής και κακίας
ΟΜΙΛΙΑ ΚΖ’. Περί παίδων ανατροφής
ΟΜΙΛΙΑ ΚΗ’. Περί όρκων
ΟΜΙΛΙΑ ΚΘ’. Περί ακακίας και ανεξικακίας και μνησικακίας
ΟΜΙΛΙΑ Λ’. Εγκώμιον εις τον άγιον Απόστολον Παύλον συντεθέν παρά Θεοδώρου Μαγίστρου από διαφόρων Λόγων του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΟΜΙΛΙΑ ΛΑ’. Περί θανάτου
ΟΜΙΛΙΑ ΛΒ’. Περί ανδρείας και ισχύος
ΟΜΙΛΙΑ ΛΓ. Εις την αγίαν εορτήν των Βαΐων
ΟΜΙΛΙΑ ΛΔ’. Εις την αγίαν του Χριστού γέννησιν
ΟΜΙΛΙΑ ΛΕ’. Περί μετανοίας
ΟΜΙΛΙΑ Λς’. Εγκώμιον εις τον άγιον απόστολον Παύλον
ΟΜΙΛΙΑ ΛΖ’. Περί σιωπής και απορρήτων
ΟΜΙΛΙΑ ΛΗ’. Περί του μη επαισχύνεσθαι ομολογείν τον τίμιον σταυρόν, και ως δι’ αυτού έσωσεν ημάς ο Χριστός, και ως δει εν αυτώ καυχάσθαι, και περί αρετής, και όπως εφίεται της σωτηρίας της ημετέρας, και περί ελεημοσύνης.
ΟΜΙΛΙΑ ΛΘ’. Περί του, ότι πολλάς οδούς ημίν ο Θεός έδωκε προς το μη αμαρτάνειν, εάν θέλωμεν και ότι τον μέλλοντα επιτυχείν της βασιλείας των ουρανών πάσας δει φυλάττειν τας εντολάς τον δε τινά μεν κατορθούντα, τινά δε παραβαίνοντα, εν τη γεέννη γνώναί εστί την διαφοράν προς τους άλλους.
ΟΜΙΛΙΑ Μ’. Περί του, ότι δει πάντα ποιείν και πραγματεύεσθαι υπέρ της σωτηρίας των αδελφών ημών, και ότι μέγα αγαθόν το συγχωρείν τοις εις ημάς πλημμελούσι τα αμαρτήματα τούτο δε μείζον ελεημοσύνης εστίν.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΑ’. Περί του ότι δει μιμείσθαι ημάς καν τους οικέτας ημών, οπόσα εκείνοι δια τον ημέτερον φόβον πράττουσιν, ίνα και ημείς δια τον του Θεού φόβον τα αυτά πράττωμεν και περί των ανεκδιήγητων αγαθών των τοις αγίοις ηυτρεπισμένων.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ’. Περί του, ότι ου χρη θορυβείσθαι ορώντας ημάς τους μεν αγαθούς δυσπραγούντας, τους δε πονηρούς εν αφθονία τυγχάνοντας και ότι ουδέν διαφέρει οδωδότος νεκρού ο εν αμαρτίαις ζων.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ’. Περί του ότι ο των παρόντων καταφρονών, αμφοτέρων εξουσιάζει και ότι παντός βορβόρου και ακαθαρσίας ή πλεονεξία χειρών.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ’. Περί καταναξεως και υπομονής και επιθυμίας των μελλόντων αγαθών, και περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ’. Περί του μη πενθείν σφοδρώς τους τελευτώντας.
ΟΜΙΛΙΑ Μζ. Ότι, ει και πάντων αμαρτημάτων εσμέν υπεύθυνοι, δυνάμεθα και δι’ εξαγορεύσεως σωθήναι και ότι έκαστος ημών των πιστών άγγελον έχει φύλακα και περί των ιερέων.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ’. Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυοτηρίοις.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ’. Απάνθισμα εν είδει λόγου εκ Χρυσοστόμου συλλεγέν παρά Θεοδώρου. Τι πράττων ο Χριστιανός κληρονομήσει ζωήν αιώνιον.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
1. Ευρετήριο χωρίων της Γραφής.
2. Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

Κείμενον-μετάφρασις-σχόλια:

ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επόπτής-Επιμελητής Εκδόσεως:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

626

Διαστάσεις

21×14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Έκδοση

2010

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ