-6%
ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

15.00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδικός προϊόντος: 19710 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Περίληψη…………………………………………… 9
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Κεφάλαιο 1ο: Η ΕΠΟΧΉ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΚΑΒΆΣΙΛΑ . . . 17
1.1 Περιγραφή της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της εποχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2 Περιγραφή της οικονομικής κατάστασης της εποχής . . . . . . . . 24
1.3 Η ανάδυση του κινήματος των Ζηλωτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4 Η σύγκρουση Ησυχαστών και Αντι-ησυχαστών . . . . . . . . . . . . . 30 Κεφάλαιο

2ο: Ο ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΑΒΆΣΙΛΑΣ . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1 Η βιογραφία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Το θεολογικό έργο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα . . . . . . . . . . 39
2.3 Ο όρος «μυσταγωγικά συγγράμματα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Κεφάλαιο 3o: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΚΑΒΆΣΙΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1 Η ερμηνεία των εννοιών «τόκος», «πένης» και «τοκογλύφος» στην περί τόκων διδασκαλία . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2 Ανάλυση της περί τόκων διδασκαλίας κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3 Ιστορική Αναδρομή της περί τόκων διδασκαλίας της Εκκλησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις για τη διδασκαλία των κανόνων που εφαρμόζει η Εκκλησία ως Σώμα . . . . . . . . . 71

Κεφάλαιο 4ο: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΚΑΒΆΣΙΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.1 Εισαγωγή στο κοινωνικό έργο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ 6
4.2 Το περιεχόμενο και η θεολογική προσέγγιση της πραγματείας του Νικολάου Καβάσιλα «Λόγος κατά τοκιζόντων» . . . . . . . . 90
4.3 Ανάλυση της πραγματείας του Νικολάου Καβάσιλα «Λόγος περὶ τῶν παρανόμως τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.4 Κριτική ανάλυση και ερμηνεία της κοινωνικής προσφοράς του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.5 Θεολογική θεώρηση του κοινωνικού έργου του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.6 Η απάντηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα στο πνεύμα της νεωτερικότητας, μετανεωτερικότητας και της παγκοσμιοποίησης που μαστίζει την εποχή μας . . . . . . . . . 132

Κεφάλαιο 5o: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΤΡΙΣΣΌΝ ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΥΉΣΕΩΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΚΑΒΆΣΙΛΑ . . . . . . . . . . . . . . 141
5.1 Εισαγωγή στην πατερική παράδοση περί του τρισσού μυστηρίου της μυήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.2 Ανάλυση των μυστηρίων της Βαπτίσεως, του Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα . . . 157
5.2.1 Το μυστήριο του Βαπτίσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.2.2 Το μυστήριο του Χρίσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2.3 Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
5.3 Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ως μυστήριο μυστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.3.1 Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ως φάρμακο θεραπείας και ως προετοιμασία για την αιώνιο ζωή . . . . 216
5.4 Η Λειτουργική Πράξη στη σύγχρονη εποχή και η έννοια του τρισσού μυστηρίου της μυήσεως . . . . . . . . . . . . . . . 232
5.5 Η Θεία Ευχαριστία τροφή αιωνιότητος και προετοιμασίας για την αληθινή αιώνια Βασιλεία . . . . . . . . . . . 240
5.5.1 Η «ἐν Χριστῷ» ζωή υπό το φως των τριών μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και η ολοκλήρωση των πιστών . . . . 256
Επίλογος-Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Ξενόγλωσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2023

Συγγραφέας

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ π.ΙΩΑΝΝΗΣ

ISBN

9789606124860

Σελίδες

286