-17%

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (με θήκη)

Original price was: €34.98.Η τρέχουσα τιμή είναι: €29.00.

Πρωτότυπο κείμενο με εικονογραφημένες μορφές από χειρόγραφα.

Κωδικός προϊόντος: 9418 Κατηγορία:

Περιγραφή

Μετά πολλής αγάπης η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, συνεχίζει να συμβάλλει στην έκδοση του διαχρονικού και πάντα επίκαιρου λόγου, για να δοξάσει τη σοφία του Θεού και να ωφελήσει πνευματικά του πιστούς της Ορθοδοξίας.

Η καθ’ ημάς Ιερά Μονή έχουσα υπ’ όψιν της την σπουδήν η οποία επεδεικνύετο κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ώστε ο λόγος του Θεού να παρουσιάζεται πολλάκις διηνθισμένος δια των εικονογραφημένων μορφών των αγίων Αποστόλων και άλλων παραστάσεων, μετά πρωτογραμμάτων και επιτίτλων, απεφάσισεν όπως προβή εις έκδοσιν της Καινής Διαθήκης μικρού σχήματος κεκοσμημένην μετά των εικονογραφημένων μορφών και επιτίτλων των σπουδαιοτέρων χειρογράφων τα οποία εδωρήθησαν εις την Μονήν υπό του αυτοκράτορος Ιωάννου ς’ του Καντακουζηνού (14ος αι.) καθώς και εκ του Ευαγγελίου (11ος αι.) το οποίον εδώρησεν εις αυτήν εκ της δυναστείας των Παλαιολόγων ο Ανδρόνικος ο Β’.

Η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλίον κορεσμού εκμαθήσεως. Κατά τον άγιον Συμεών τον Νέον Θεολόγον η Αγία Γραφή, και δη η Καινή Διαθήκη, αποτελεί εν ανεξάντλητον θησαυροφυλάκιον, εσφραγισμένον· και το κλειδί δι’ ου δυνάμεθα να ανοίξωμεν τούτο είναι η εργασία των εντολών του Θεού. Όσον κανείς αγωνίζεται εις την τήρησιν των εντολών του Θεού, τόσον εμβαθύνει εις το πνεύμα και εις τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Η μελέτη του λόγου του Θεού, συνοδευομένη μετά ασκήσεως συμφώνου προς την Παράδοσιν των Πατέρων της Εκκλησίας μας, ελκύει το Πνεύμα το Άγιον προς μετάδοσιν της αγιαστικής Του ενεργείας, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο και ποιεί τούτον αληθή πρόσωπον, «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β΄ Πέτ. 1,3). […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

13×09.5

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2008

Σελίδες

800

Έκδοση

Δ', 2023