248-298×423

Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 248

0.03

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΩΤΗΡ (εικόνες)

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

10×07