OSIA-GAVRIILIA-EX

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΝ

1.80

Παρακλητικός Κανών εις την Οσίαν Μητέρα ημών Γαβριηλίαν την ασκήτρια της αγάπης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Περιγραφή

Σύντοµος βίος τῆς Ὁσίας

Ἡ Ὁσία Γαβριηλία γεννήθηκε στίς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 1897 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια. Τὸ βαπτιστικό της ὄνομα ἦταν Αὐρηλία. Ἀπὸ μικρὴ ἀγαποῦσε ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὅλος ὁ κόσμος τὴν ἀγαποῦσε. Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε τὰ φυτὰ καὶ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς της μιλοῦσε μαζί τους. Μετὰ τὴ φοίτησή της στό Ζάππειο Παρθεναγωγεῖο καί ἀφοῦ ἔμαθε ξένες γλῶσσες φεύγει στὴν Ἑλβετία ὅπου σπούδασε στὴν ἐκεῖ γεωπονικὴ σχολή. Τὸ 1923 βρίσκεται οἰκογενειακῶς στὴν Θεσσαλονίκη καὶ εἰσάγεται στὴν φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ἔτσι ἔγινε ἡ δεύτερη γυναῖκα ποὺ εἰσήχθη σὲ Ἑλληνικὸ Πανεπιστήμιο. Μετὰ τὸ τέλος τῶν σπουδῶν της, φτάνει στὴν Ἀθήνα καὶ ἐργάζεται σὲ ψυχιατρικὴ κλινικὴ γιὰ ἕνα χρόνο. Ἔπειτα μεταβαίνει στὴν Ἀγγλία καὶ σπουδάζει φυσικοθεραπεία. Ἐκεῖ βοηθοῦσε πολλοὺς ἄπορους καὶ ἄνεργους καὶ φρόντιζε φτωχοὺς δίδοντας ἀπὸ τὸ μισθό της. Τὸ 1954 εἶναι χρονιὰ σταθμὸς γιὰ ἐκείνη ἀφοῦ ξεκινᾶ τὴν μεγάλη ἱεραποστολική της πορεία στὶς πέντε ἠπείρους τῆς ὑφηλίου. Στὰ 60 της χρόνια, παίρνει τὴν ἀπόφαση νὰ τὰ παρατήσει ὅλα καὶ ὡς φυσικοθεραπεύτρια πηγαίνει στὴν Ἰνδία γιὰ νὰ βοηθήσει λεπροὺς καὶ ἀρρώστους. Καθάριζε τοὺς λεπροὺς μὲ γυμνὰ χέρια χωρὶς νὰ μολυνθεῖ! Ἡ ἀγάπη της πρὸς ὅλους καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς ἐμπερίστατους καὶ τοὺς ἀσθενεῖς ἦταν ἀπεριόριστη. Ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν καὶ τὴν φώναζαν ἀδελφὴ Λίλα. Στὸ ἡμερήσιο πρόγραμμά της, ποὺ ἦταν πολὺ κουραστικό, ἀπαραίτητα ἦταν ἡ δίωρη ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἡ πολλὴ προσευχή. Εἶχε ἀκλόνητη πίστη στὸν Θεὸ καὶ ποτὲ δὲν κρατοῦσε χρήματα ἐπάνω της. Ἔλεγε: «ὅλα μοῦ τὰ δίνει Ἐκεῖνος», ἐκείνη τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ ἀφεθεῖ στὰ χέρια Του. Ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια, τροφή, κατάλυμα καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειαζόταν, τῆς τὸ ἔδινε ὁ Θεός. Μετὰ τὴν Ἰνδία γιὰ ἕνα χρόνο, βρέθηκε στὰ Ἰμαλάϊα μόνη μόνῳ Θεῷ μὲ αὐστηρὴ νηστεία καὶ ἀτελείωτες ὧρες προσευχῆς. Ἐκεῖ ἔζησε τὸν ἡσυχαστικὸ μοναχισμὸ ὅπως ἡ ἴδια ἔλεγε. Τὴν καλοῦσαν σὲ διάφορες χῶρες γιὰ νὰ μιλήσει γιὰ τὸν ὀρθόδοξο μοναχισμό. Οἱ ἀκροα­τές της ἔμεναν ἄφωνοι. Ποτὲ δὲν μιλοῦσε σὲ ἄλλους γιὰ τὸν Χριστὸ ἂν δὲν τῆς τὸ ζητοῦσαν οἱ ἴδιοι. Ἔγινε ἡ αἰτία πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ βαπτιστοῦν ὀρθόδοξοι. Κάποτε τὴν εἶχε χαρακτηρίσει ἕνας ἄλλος ἱεραπόστολος «κακὴ Χριστιανή», γιατὶ σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλους ἱεραποστόλους ἄλλων θρησκειῶν ποὺ γνώριζαν πολλὲς ντόπιες διαλέκτους, ἐκείνη δὲν γνώριζε καμία καὶ μιλοῦσε μόνο Ἀγγλικά. Ἡ ὁσία τοῦ ἀπήντησε ὅτι ξέρει πέν τε γλῶσσες. Ἡ πρώτη εἶναι τὸ χαμόγελο, ἡ δεύτερη τὰ δάκρυα, ἡ τρίτη τὸ ἄγγιγμα, ἡ τέταρτη ἡ προσ­ευχὴ καὶ ἡ πέμπτη ἡ ἀγάπη. Μὲ αὐτὲς τὶς πέν­τε γλῶσσες γύριζε ὅλον τὸν κόσμο. Τότε ὁ ἱεραπόστολος τῆς ζήτησε νὰ ξαναπεῖ αὐτὲς τὶς πέντε γλῶσσες γιὰ νὰ τὶς γράψει.

Σὲ ἡλικία 62 ἐτῶν, δέχθηκε μήνυμα ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους: τώρα εἶσαι σὲ θέση νὰ πᾶς γιὰ μοναχή, ὅπως ἡ ἴδια ἔλεγε. Ἔτσι κατάλαβε ὅτι ὁ μοναχισμὸς εἶναι ἀνώτερος τρόπος ζωῆς καὶ κείρεται μοναχὴ σὲ μονὴ τῆς Βηθανίας στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ ἐκεῖ ποὺ νομίζει πιὰ ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι πλέον ἡ ζωή της, ἄρχισε πάλι τὰ ταξίδια γιὰ νὰ μιλήσει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ βοηθᾶ ἀνθρώπους. Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀφρικὴ γιὰ μία τριετία, διδάσκει Χριστὸ καὶ βοηθᾶ τοὺς ἀναγκεμένους Ἀφρικανοὺς ἀδελφούς μας. Ἔπειτα ἐπιστρέφει στὴν Ἀθήνα ὅπου διαμένει στὰ Πατήσια στὸ «σπίτι τῶν Ἀγγέλων», ὅπως τὸ ἀποκαλοῦσαν τὰ πνευματικά της παιδιὰ καὶ δεχόταν καθημερινὰ πλῆθος πονεμένων ἀνθρώπων ποὺ τοὺς βοη­θοῦσε. Χαρακτηριστικά, ἔτρωγε ἀπὸ τὸ ἴδιο πιάτο καὶ ἔπινε ἀπὸ τὸ ἴδιο ποτήρι ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν προσβληθεῖ ἀπὸ AIDS! Τέλος, μεταβαίνει στὴν Αἴγινα γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ τοὺς τελευταίους 17 μῆνες τῆς ζωῆς της στὴ Λέρο ὅπου ἱδρύει μοναστήρι πρὸς τιμὴν τῶν προστατῶν της ἁγίων Ἀγγέλων. Ἐκάρη μεγαλόσχημη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο Μακρῆ. Ἀξιώθηκε καὶ τοῦ διορατικοῦ χαρίσματος. Ἐκοιμήθη στὶς 28 Μαρτίου 1992. Ἡ Ὁσία Γαβριηλία ἦταν ἕνας ἄνθρωπος μὲ ἀπεριόριστη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὸν Θεό. Ἔλεγε ὅτι οἱ Ἄγγελοι τῆς εἶπαν: ὅτι αὐτὸ ποὺ μετράει πιὸ πολὺ εἶναι τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν τῆς ἀγάπης ποὺ δίνεις στοὺς ἄλλους χωρὶς διακρίσεις.

Επιπλέον πληροφορίες

ISBN

9786185650193

Σελίδες

32

Διαστάσεις

14×10

Εξώφυλλο

Άδετο

Έτος Α' έκδοσης

2023

Άγιος,-α

ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ