ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

30.00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Availability: Σε απόθεμα SKU: 20791 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Η “εν Χριστώ” σωτηρία του ανθρώπου λειτουργείται και προσφέρεται στον άνθρωπο, μέσα στο μυστικό Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, έχει δε ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή και την ομολογία της πίστεως εκ μέρους του ανθρώπου, καθώς επίσης και τη Βάπτισή του εις το Όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Η υπό της Εκκλησίας εφαρμογή της εντολής του Κυρίου “πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν” (Ματθ. 28, 19), μας υποχρεώνει να μελετήσουμε τη “διμερή” κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, μέσω του Ευαγγελικού κηρύγματος, και του ανθρώπου προς τον Θεό, η οποία συντελείται με τη μετάνοια, με την ομολογία της πίστεως και με το Βάπτισμα. Τόσο λοιπόν η Κατήχηση, όσο και το Βάπτισμα, ως εισαγωγικό Μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, είναι θέματα υψίστης σπουδαιότητας και για τον ίδιο τον πιστό, αλλά και γενικώτερα για τη ζωή του όλου Σώματος της Εκκλησίας.
Ο Σαρκωθείς Θεός Λόγος “Όστις εγκρύπτεται εν πάσαις ταις ευαγγελικαίς εντολαίς” (Μάξιμος Ομολογητής), προσφέρεται στον άνθρωπο, ως θείος λόγος “ζων και εναργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον” (Εβρ. 4, 12). Όταν ο άνθρωπος τον δεχτεί ανεπιφύλακτα, τότε του προσφέρονται όλες οι προϋποθέσεις για τη δεύτερη, την “άνωθεν” γέννηση (πρβλ. Ιωάν. 3, 5), η οποία συντελείται θεμελιακά με το Βάπτισμα και ολοκληρώνεται δυναμικά με το ιερό Μυστήριο του Χρίσματος, ενώ παραμένει λειτουργικά ως έργο ισόβιο της συνεργασίας θείας και ανθρώπινης βουλήσεως.
Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, επειδή ακριβώς είχε αξιολογηθεί δεόντως η ύψιστη σημασία της Κατηχήσεως, ως απαραίτητη προϋπόθεση, ως “εκ των ων ουκ άνευ”, για την προετοιμασία της ψυχής εν όψει της εισαγωγής της στην “καινή ζωή”, δινόταν ιδιαίτερη σημασία, τόσο στον τρόπο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο της Κατηχήσεως, όσο και στη συμμετοχή και την ανταπόκριση που επιδείκνυαν οι Κατηχούμενοι σε όσα διδάσκονταν. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΚΑΤΗΧΗΣΗ: Πρόλογος στις Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
Α. Εισαγωγική για εκείνους που πρόκειται να βαπτιστούν
Β. Για τη μετάνοια, την άφεση των αμαρτιών και τον αντικείμενο διάβολο
Γ. Για το Βάπτισμα
Δ. Για τα Δέκα Δόγματα
Ε. Για το θέμα της Πίστεως
ζ. Για το θέμα της Μοναρχίας του Θεού, για το “Πιστεύω” και για τις Αιρέσεις
Ζ. Αναφέρεται στον: “Θεό-Πατέρα”
Η. Αναφέρεται στο: “Παντοκράτορα”
Θ. Αναφέρεται στο: “Ποιητήν ουρανού και γης…”
Ι. Αναφέρεται στο: “Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν”
ΙΑ. Αναφέρεται στο: “Τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή”
ΙΒ. Αναφέρεται στο: “Σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα”
ΙΓ. Αναφέρεται στο: “Σταυρωθέντα και ταφέντα”
ΙΔ. Αναφέρεται στο: “Αναστάντα εκ νεκρών”
ΙΕ. Αναφέρεται στο: “Και ερχόμενον εν δόξη κρίναι ζώντας και νεκρούς”
Ιζ. Αναφέρεται στο: “Και εις Εν Άγιον Πνεύμα, τον Παράκλητον, το λάλησαν εν τοις Προφήταις”
ΙΖ. Αναφέρεται στις υπόλοιπες μαρτυρίες της αγίας Γραφής περί του Αγίου Πνεύματος
ΙΗ. Αναφέρεται στο: “Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν” και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή
ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΕΣ:
Α. Προς τους Νεοφώτιστους
Β. Για το Βάπτισμα
Γ. Για το Άγιο Χρίσμα
Δ. Για το Σώμα καί το Αίμα του Χρίστου
Ε. Ανάγνωση από την Α’ Καθολική Επιστολή Πέτρου: “Γι’ αυτό πρέπει να πετάξετε από πάνω σας κάθε ακαθαρσία, δόλο και καταλαλιά”
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ISBN

9789608447059

Σελίδες

674

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

1999