-10%

ΚΥΡΙΕ, ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΟΥ…

Original price was: €10.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €9.00.

Νεανικό προσευχητάριο. Ἐπιλο­γή ἑωθινῶν καί βραδινῶν προσευχῶν και γιά διάφορες περιστάσεις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΩΤΗΡ
Κωδικός προϊόντος: 2740 Κατηγορία:

Περιγραφή

Τό βιβλίο αὐτό, πού κρατᾶς στά χέ­ρια σου, δέν σοῦ προσφέρεται γιά νά ­πλου­τίσει μόνο τήν σου βιβλιοθήκη σου ἀλ­­λά γιά νά σέ βοηθήσει οὐσιαστικά ­νά ἀγαπήσεις τήν προσευ­χή, τό μεγάλο σου αὐτό προνόμιο, πού σέ φέρ­νει σέ ἐπικοινωνία καί σέ ἑνώνει μέ τόν παντο­δύναμο Θεό.
Τό προσευχητάριο αὐτό περιέχει: Ἀκο­λου­θίες τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἐπιλο­γή ἑωθινῶν (πρωινῶν) καί βραδινῶν προσευχῶν, καθώς ἐπίσης καί εἰδικές προσευχές γιά διάφορες περιστάσεις, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄλλων ἱερῶν συγγραφέων, ἐ­­­­πιλεγμένες μέ ἐπιμέλεια. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς προ­­­σευ­χές αὐτές εἶναι προσαρμοσμένες στή γλώσ­σα τῆς ἐποχῆς μας.
Σκοπός τοῦ προσευχηταρίου εἶναι νά σέ δι­δάξει τό πνεῦμα καί τό ἦθος τῆς θεά­ρεστης προσευχῆς, γιά νά γευθεῖς τήν ἀνέκφραστη χαρά πού πηγάζει ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς οὐσια­στικῆς αὐτῆς ἐπικοινωνίας καί ἑνώσεώς σου μέ τόν πανάγιο Τριαδικό Θεό! Ἀφοῦ βεβαίως προηγουμένως περπατήσεις μέ προσοχή, ἐπιμέλεια καί καρδιακή ἀναζήτηση τά μονοπάτια τῶν προσευχῶν, καί ἀ­­φουγκρασθεῖς τό «ἄνοιγμα» τῆς καρδιᾶς τῶν θεοφιλῶν ψυχῶν πού τίς συνέγραψαν ἀγαπώντας «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας» τους τόν Θεό.

Κάθε φορά πού θά τελειώνεις τήν προσευχή σου, θά ἐπιστρέφεις στά ἔργα σου μέ τήν ψυ­χή πλημμυρισμένη ἀπό τό φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ἀ­­­­πό τήν εἰρήνη καί τή χαρά τοῦ Θεοῦ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λίγα λόγια στήν ἀρχή
Περιεχόμενα

Α´ ΜΕΡΟΣ
Προσευχές
1. Καθημερινή προσευχή
2. Πρωινές προσευχές
3. Βραδινές προσευχές
4. Περιστασιακές προσευχές
Πρίν ἀπό τό γεῦμα
Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα
Πρίν ἀπό τό δεῖπνο
Εὐχαριστία μετά τό δεῖπνο
Στήν Ἁγία Τριάδα (Α´-Β´)
Γιά νά ἀγαπήσουμε τόν Κύριο
Πρός τό Ἅγιο Πνεῦμα (Α´-Β´)
Στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α´-Β´)
῞Υμνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
Πρός ὅλους τούς Ἁγίους
Πρός τόν ἅγιο Ἄγγελο
Γιά τούς κεκοιμημένους
Γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου
Πρίν ἀπό τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (Α´-Β´)
Προσευχή εὐγνωμοσύνης
Γιά τήν ὥρα τῶν θλίψεων (Α´-Β´)
Γιά τόν πνευματικό ἀγώνα
Γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν θυμό
Γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τή φιλοδοξία
Εὐχές πρός τήν Παναγία Μητέρα μας γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἐνόχληση πονηρῶν λογισμῶν (Α´-Β´)
Προσευχή μετανοίας
Μετά τήν Ἐξομολόγηση
Στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων
Στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς
Εὐχή Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου
Πασχαλινή προσευχή
Διάφορα αἰτήματα προσευχῆς
Β´ ΜΕΡΟΣ
Ἱερές Ἀκολουθίες

1. Μικρό Ἀπόδειπνο
2. Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου
3. Μικρός Παρακλητικός Κανόνας
4. Θεία Μετάληψη

Πηγές καί Βοηθήματα

Επιπλέον πληροφορίες

ISBN

978-960-9575-28-7

Σελίδες

223

Διαστάσεις

17×12

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2018, ΙΕ'

Έτος Α' έκδοσης

2004