-21%

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑ 10

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Α. Δογματικά: 1) Ανατρεπτικός του απολογητικού του Ευνομίου. 2) Περί του αγίου Πνεύματος. Β. Κεφάλαια: Προοίμιο και 30 κεφάλαια.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 1130 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Τα εκδιδόμενα εις τον ανά χείρας τόμον δύο έργα του Βασιλείου «Ανατρεπτικός του Απολογητικού του δυσσεβούς Ευνομίου» και «Περί του αγίου Πνεύματος, προς τον εν αγίοις Αμφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου», αποτελούν τα κύρια δογματικά συγγράμματα αυτού. Εις ταύτα, ως και εις τινας των επιστολών και ομιλιών αυτού, ο βαθυστόχαστος της Καισαρείας επίσκοπος απεθησαύρισε την δογματικήν αυτού διδασκαλίαν, δια της οποίας κατέλαβε δεσπόζουσαν και καθοδηγητικήν θέσιν όχι μόνον κατά τον δ’ αιώνα, καθ’ ον έζησε και έδρασεν, αλλά και καθ’ όλην την μεταγενεστέραν περίοδον της διασαφήσεως και εμπεδώσεως της ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας, ιδιαιτέρως δε της τριαδικής.
Επειδή δε αμφότερα τα έργα αναφέρονται εις την «θεολογίαν» εν κυρία εννοία, εις την υπεράσπισιν δηλαδή της θεότητος του δευτέρου και τρίτου προσώπου της αγίας Τριάδος και γενικώς εις την παράστασιν, επί τη βάσει της Γραφής και της Παραδόσεως, των ενδοτριαδικών του Θεού σχέσεων, εκρίναμεν σκόπιμον όπως, προ της παρουσιάσεως και αναλύσεως εκάστου έργου μεμονωμένως, σκιαγραφήσωμεν αδρώς τας αντιτριαδικάς τάσεις και αιρέσεις, αι οποίαι ενεφανίσθησαν μέχρι του δ’ αιώνος, προς καλυτέραν θεμελίωσιν και κατανόησιν της όλης προβληματολογίας των έργων. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή Α’
1. Ανατρεπτικός του απολογητικού του Ευνομίου
Εισαγωγή Β’
2. Περί του αγίου Πνεύματος
Ευρετήρια
1. Ευρετήριον χωρίων Γραφής
2. Ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων
Πίναξ περιεχομένων
Πίναξ απάντων του Μ. Βασιλείου

Επιμέλεια: Θεοδ. Ν. Ζήσης, Ψευτόγκας Σ. Βασίλειος