-21%

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑ 3

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Επιστολές Προς: Γρηγόριον Θεολόγον, αδελφόν Γρηγόριον, Αμφιλόχιον, Ευσέβιον Σαμοσάτων, Μελέτιον Αντιοχείας, Αλεξανδρείς, Δυτικούς επισκόπους, διαφόρους κληρικούς, πολιτικούς άρχοντες, ρήτορες και φιλοσόφους, διαφόρους φίλους, μεσιτευτικές, συστατικές, συμβουλευτικές.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 1137 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Εις τους δύο πρώτους τόμους της παρούσης εκδόσεως περιελήφθησαν, ταξινομημέναι, εις δεκαεπτά ομάδας, αι επιστολαί του Μεγάλου Βασιλείου που έχουν βασικήν σημασίαν δια την γνώσιν του έργου και της σκέψεως αυτού. Η δε ταξινόμησις έγινε κατά τοιούτον τρόπον, ώστε με την ανάγνωσίν των να παρέχεται πλήρης εικών της δραστηριότητος του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας.
Η εικών συμπληρώνεται με τας υπολοίπους γνησίας επιστολάς που δημοσιεύονται εις τον παρόντα τόμον. Και είτε εις τα ίδια πρόσωπα απευθύνονται είτε εις άλλα είτε και εις άγνωστα αντιστοιχούν εις τας ιδίας ομάδας, εις τας οποίας διηρέθησαν αι προηγούμεναι. Η αντιστοιχία δεικνύεται εις τον πίνακα περιεχομένων.
Αι άλλαι έπιστολαί που περιέχονται εις τας εκδόσεις των έργων του Βασιλείου δεν προέρχονται από την ιδικήν του γραφίδα. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
2 Α’ Επιστολαί προς τον Γρηγόριον Θεολόγον
187. Επιστολή 7 προς τον φίλον Γρηγόριον
188. Επιστολή 171 προς τον φίλον Γρηγόριον
2 Β’ Επιστολαί προς τον αδελφόν Γρηγόριον
189. Επιστολή 169 προς τον Γρηγόριον
2 Γ’ Επιστολαί προς Αμφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου
[…]
2 Δ’ Επιστολαί προς Ευσέβιον επίσκοπον Σαμοσάτων
2 Ε’ Επιστολαί προς Μελέτιον επίσκοπον Αντιοχείας
2 ς’ Επιστολαί προς Αλεξανδρείς
2 Ζ’ Επιστολαί προς Δυτικούς επισκόπους
2 Η’ Επιστολαί προς Ευστάθιον επίσκοπον Σεβαστείας
2 Θ’ Επιστολαί επί θεμάτων των Εκκλησιών Πόντου και Αρμενίας
2 Ι’ Επιστολαί προς διαφόρους κληρικούς
2 ΙΑ’ Επιστολαί σχετικαί με θέματα της επισκοπής του
2 ΙΒ’ Επιστολαί προς πολιτικούς άρχοντας
2 ΙΓ’ Επιστολαί προς ρήτορας και φιλοσόφους
2 ΙΔ’ Επιστολαί προς διαφόρους φίλους
2 ΙΕ’ Επιστολαί μεσιτευτικαί και συστατικαί
2 Ις’ Επιστολαί παραμυθητικαί
2 ΙΖ’ Επιστολαί συμβουλευτικαί
Πίνακες αντιστοιχίας επιστολών
Ευρετήρια

Εισαγωγή κειμένου – μετάφραση – σχόλια: Παναγιώτης Κ. Χρήστου
Επιμέλεια: Ψευτόγκας Σ. Βασίλειος, Θεοδ. Ν. Ζήσης

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1972

Έτος Α' έκδοσης

1973

Σελίδες

562

Διαστάσεις

21×14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ