-21%

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑ 7

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Ομιλίες: Γ) Δογματικές. Δ) Περιστατικές. Ε) Εγωμιαστικές. ΣΤ) Παιδαγωγικές.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 1133 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Εις τον παρόντα τόμον δημοσιεύονται αι υπόλοιποι 13 ομιλίαι εκ των 24 γνησίων του Μεγάλου Βασιλείου. Και αύται, όπως και εκείναι που εδημοσιεύθησαν εις τον έκτον τόμον, φανερώνουν τα ποικίλα ενδιαφέροντά του και την μέριμναν δια την πνευματικήν προκοπήν του ποιμνίου του. Ο αναγνώστης δύναται να εύρη και εις αυτάς, πλην των υψηλών νοημάτων επί των διαπραγματευόμενων θεμάτων, και πλούσιον λαογραφικόν υλικόν της εποχής εκείνης. Αι εκδιδόμεναι ενταύθα ομιλίαι είναι· 1) Τέσσαρες δογματικαί, 2) δύο περιστατικαί, 3) πέντε εγκωμιαστικαί εις μάρτυρας και τέλος 4) δύο παιδαγωγικαί. Ενταύθα διατηρούμεν την συνέχειαν της αριθμήσεως του προηγουμένου τόμου ως προς τας γενικάς ομάδας των ομιλιών. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Γ’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ
1. Περί πίστεως
2. Εις το· «εν αρχή ην ο Λόγος»
3. Κατά Σαβελλιανών και Αρείου και Ανομοίων
4. Ότι ουκ εστίν αίτιος των κακών ο Θεός
Δ’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ
1. Εν λιμώ και αυχμώ
2. Περί του μη προσηλώσθαι τοις βιοτικοίς
Ε’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑΙ
1. Εις την μάρτυρα Ιουλίτταν
2. Εις Βαρλαάμ τον μάρτυρα
3. Εις Γόρδιον τον μάρτυρα
4. Εις τον άγιον μάρτυρα Μάμαντα
5. Εις τους αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας
ΣΤ’ ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ
1. Προς τους νέους
2. Εις την αρχήν των Παροιμιών
Ευρετήρια
1. Ευρετήριον χωρίων Γραφής
2. Ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων
Πίναξ περιεχομένων

Επιμέλεια: Ψευτόγκας Σ. Βασίλειος, Θεοδ. Ν. Ζήσης

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1972

Έτος Α' έκδοσης

1973

Σελίδες

442

Διαστάσεις

21×14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ