-21%

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑ 8

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Ασκητικά Α’: 1). Λόγος περί κρίματος Θεού. 2) Λόγος περί πίστεως. 3) Ασκητική προδιατύπωσις. Λόγοι ασκητικοί Α’-Γ’. Όροι κατά πλάτος Α’ & Β’ σε 55 ερωτήσεις και αποκρίσεις.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 1132 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

«Χάρις εις την χρηστότητα και φιλανθρωπίαν του αγαθού Θεού, που απεκαλύφθη δια της χάριτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος, απηλλάγην από την αρχαίαν πλάνην των εθνικών, ανετράφην δε εξ αρχής από Χριστιανούς γονείς, από τους οποίους και εδιδάχθην από βρέφους τας αγίας Γραφάς, που με οδηγούν εις την γνώσιν της αλήθειας. Όταν όμως έγινα άνδρας και εταξίδευσα πολύ και ησχολήθην, όπως ήτο φυσικόν, με πολλά πράγματα, ανεγνώρισα την μεγάλην συμφωνίαν που υπήρχε μεταξύ εκείνων που ησχολούντο επιμελώς με κάθε τέχνην και με κάθε επιστήμην. Μόνον δε εις την Εκκλησίαν του Θεού, δια την οποίαν απέθανεν ο Χριστός και επί της οποίας εξέχεε πλουσίως το άγιον Πνεύμα, διεπίστωσα πολλήν και υπερβολικήν διαφωνίαν εις τας σχέσεις των περισσοτέρων και εις τας απόψεις των περί των θείων Γραφών. Και, το φρικτότερον όλων, είδα τους ιδίους -τους προεστώτας της Εκκλησίας να διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ των ως προς την διάθεσιν και την γνώμιν, να αντιτίθενται τόσον πολύ προς τας εντολάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να διασπούν ανηλεώς την Εκκλησίαν του Θεού και να συνταράσσουν χωρίς λύπην το ποίμνιόν του, ώστε τώρα προ πάντων, που ανεφάνησαν οι Ανόμοιοι (Αρειανοί του 4ου αιώνος), να ισχύη και δι’ αυτούς ο λόγος· «Από σας τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες, λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς οπίσω αυτών». (“Ασκητικά Α΄, Περί κρίματος Θεού”, από την έκδοση)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
1. Λόγος περί κρίματος Θεού
2. Λόγος περί πίστεως
3. Ασκητική προδιατύπωσις
4. Λόγος ασκητικός Α’
5. Λόγος ασκητικός Β’
6. Λόγος ασκητικός Γ’
7. Περί ασκήσεως
8. Όροι κατά πλάτος Α’
9. Όροι κατά πλάτος Β’
Ευρετήρια
1. Ευρετήριον χωρίων Γραφής
2. Ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων
Πίναξ περιεχομένων

Επιμέλεια: Θεοδ. Ν. Ζήσης, Ψευτόγκας Σ. Βασίλειος

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1972

Έτος Α' έκδοσης

1973

Σελίδες

434

Διαστάσεις

21×14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ