-21%

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (7)

Original price was: €29.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €22.80.

50 Πνευματικὲς Ὁμιλίες

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) Κωδικός προϊόντος: 10084 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Οι δύο Μακάριοι, ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρεύς, αποκαλούνται ηγεμόνες της Σκήτεως από τον ιστορικό Σωζομενό. Είχαν ισάξια επίδοση στην άσκηση, αλλά διακρίνονταν ο ένας από τον άλλο σε πολλά σημεία συμπεριφοράς, οφειλόμενα μερικώς στην προέλευσή τους. Τα επώνυμά τους εκφράζουν την απόσταση που υφίστατο τότε μεταξύ της ελληνικής “πόλεως”, της Αλεξανδρείας, από την οποία ο ένας λεγόταν Αλεξανδρεύς ή πολιτικός ή αστός, και της υπαίθρου, της κατοικουμένης κυρίως από Αιγυπτίους, από την οποία ο δικός μας Μακάριος ονομαζόταν Αιγύπτιος.
Ο Μακάριος υπήρξε ο πραγματικός θεμελιωτής του μοναχισμού στη Σκήτη, όπου εγκαταστάθηκε τριακονταετής. Ειδήσεις γι’ αυτόν, σύντομες ή εκτενείς, βρίσκομε στους αρχαίους ιστορικούς και τις ασκητικές διηγήσεις. Ο Παλλάδιος στη Λαυσαϊκή Ιστορία αναφέρει ότι, την εποχή που μετέβηκε ο ίδιος στη Σκήτη, το 391, δεν τον βρήκε εκεί, διότι είχε πεθάνει πριν από ένα έτος σε ηλικία ενενήντα ετών. Από αυτό συνάγεται ότι γεννήθηκε γύρω στο 300 και εγκαταστάθηκε στη Σκήτη το 330 περίπου. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ Α’. Αλληγορική παράφρασις της παρά τω Ιεζεκιήλ τω προφήτη γεγραμμένης οπτασίας
ΟΜΙΛΙΑ Β’. Περί της βασιλείας του σκότους, τουτέστι της αμαρτίας, και ότι μόνος ο Θεός δύναται αίρειν αφ’ ημών την αμαρτίαν και ρυσθήναι ημάς εκ της δουλείας του άρχοντος του πονηρού
ΟΜΙΛΙΑ Γ’. Ότι οι αδελφοί εν ειλικρινεία, εν ακεραιότητι, εν αγάπη και ειρήνη μετ’ αλλήλων συνδιάγειν και εν τοις εσωλογισμοίς αγώνα και πόλεμον ποιείν οφείλουσιν
ΟΜΙΛΙΑ Δ’. Τον δρόμον του σταδίου του κόσμου τούτου προσεχόντως και ακριβώς διέρχεσθαι δει τους Χριστιανούς, ίνα επαίνων ουρανίων παρά Θεού και αγγέλων τύχωσιν
ΟΜΙΛΙΑ Ε’. Πολλή μετάστασις μεταξύ των Χριστιανών και των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Οι μεν γαρ, πνεύμα του κόσμου έχοντες, τη καρδία και τω νω εν τοις γηΐνοις δεσμοίς δέδενται, οι δε την αγάπην του επουρανίου Πατρός επιποθούσιν, αυτόν μόνον προ οφθαλμών εν πολλή επιθυμία έχοντες
ΟΜΙΛΙΑ ς’. Οι βουλόμενοι Θεώ ευαρεστήσαι, τας ευχάς εν ειρήνη και ησυχία και ημερότητι και σοφία ποιείσθαι οφείλουσιν, ίνα μη κραυγαίς κεχρημένοι εις πάντας σκανδαλίζωνται. Συνέχει δε η ομιλία ζητήσεις δύο ει οι θρόνοι και οι στέφανοι κτίσματα εισί, και περί των δώδεκα θρόνων του Ισραήλ
ΟΜΙΛΙΑ Ζ’. Περί της χρηστότητας του Χριστού προς τον άνθρωπον. Συνέχει δε η ομιλία ζητήσεις και αποκρίσεις τινάς
ΟΜΙΛΙΑ Η’. Περί των συμβαινόντων τοις Χριστιανοίς μεταξύ του ευχάς ποιείσθαι, και περί των μέτρων της τελειότητος δηλαδή ότι εις το μέτρον το τέλειον έρχεσθαι δύνανται οι Χριστιανοί.
ΟΜΙΛΙΑ Θ’. Τας επαγγελίας και προφητείας του Θεού δια παμποικίλης δοκιμασίας και πειράσεως διαπλουρούσθαι, και μόνω τω Θεώ προσκαρτερούντας λυτρούσθαι ημάς από των του πονηρού πειράσεων
ΟΜΙΛΙΑ Ι’. Ταπεινοφροσύνη και προθυμία διασώζεται και αύξεται τα δώρα της θείας χάριτος, επάρσει δε και ραθυμία απόλλυνται
ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ’. Την δύναμιν του αγίου Πνεύματος εν τη καρδία του ανθρώπου είναι ως πυρ, και τίνων χρήζομεν προς το διακρίνεσθαι τους λογισμούς εν τη καρδία βρύοντας. Και περί του νεκρού όφεως εις το ακρότατον του ξύλου παρά Μωϋσέως προσπεπηγμένου, ος τύπος εγένετο του Χριστού. Συνέχει η ομιλία διαλογισμούς δύο: Έτερον μεν Χριστού μετά του πονηρού Σατανά, θάτερον δε των αμαρτωλών μετά του αυτού […]

Μετάφραση ΤΣΙΟΜΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Επιμέλεια ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Έκδοση

2012

Αριθμός σειράς

7

Σελίδες

690

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ