-21%
ΜΑΞΙΜΟΣ (15)

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (14)

Original price was: €29.00.Current price is: €22.80.

Μυσταγωγία, Κεφάλαια περί αγάπης, Λόγος ασκητικός, Κεφάλαια Θεολογικά.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 10122 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

14ος Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ:1. Μυσταγωγία Κεφάλαια α’ –κδ.’- 2. 400 Κεφάλαια Περὶ ἀγάπης.- 3. Λόγος Ἀσκητικός, κατ΄ ἐρώτηση καὶ ἀπάντηση (Ἀδελφὸς-Γέροντας).- 4. 200 Κεφάλαια Περὶ Θεολογίας καὶ τῆς κατὰ σάρκα οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ο Μάξιμος υπήρξε ο σφοδρότερος πολέμιος του Μονοθελητισμού και αναδείχθηκε ο διαπρεπέστερος θεολόγος του ζ’ αιώνα.
Καταγόμενος από επιφανή οικογένεια, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580. Έλαβε τη συνήθη στους αποβλέποντες να καταλάβουν δημόσια θέση ή εκκλησιαστικό αξίωμα εγκυκλοπαιδική μόρφωση και επιδόθηκε ιδιαίτερα στη σπουδή της φιλοσοφίας. Από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610 – 641) προσλήφθηκε σαν αρχιγραμματέας αυτού “υπογραμματεύς πρώτος των βασιλικών υπομνημάτων”, και παρέμεινε στη θέση αυτή για λίγα μόνο χρόνια, αλλά διατήρησε επί μακρό στενές σχέσεις και αλληλογραφία με κυβερνητικά πρόσωπα. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. Ερμηνευτικά των Γραφών.
Β. Ερμηνευτικά των Πατέρων.
Γ. Δογματικά και Αντιρρητικά.
Δ. Επιστολές.
Ε. Λειτουργικά
S’. Ασκητικά και Μυστικά
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μυσταγωγία
Τα 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης
Λόγος Ασκητικός
Τα 200 Κεφάλαια Περί Θεολογίας και της ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
Προοίμιο
α. Πως τε και ποίω τρόπω εικών εστι και τύπος Θεού η αγία Εκκλησία
β. Περί του πως και τίνα τρόπον εικών εστι του εξ ορατών και αοράτων ουσιών υφεστώτος κόσμου η αγία του Θεού Εκκλησία
γ. Ότι και μόνου του αισθητού κόσμου εστίν εικών η αγία του Θεού Εκκλησία
δ. Πώς και ποίω τρόπω συμβολικώς εικονίζει τον άνθρωπον η αγία του Θεού Εκκλησία και αυτής ως άνθρωπος υπ’ αυτού εικονίζεται
ε. Πώς και ποίω τρόπω πάλιν της ψυχής καθ’ εαυτήν νοουμένης εικών τε και τύπος εστίν η αγία του Θεού Εκκλησία
ς. Πώς και ποίω τρόπω άνθρωπος λέγεται και η αγία Γραφή
ζ. Πώς ο κόσμος άνθρωπος λέγεται και ποίω τρόπω και ο άνθρωπος κόσμος
η. Τίνων εισί σύμβολα ή τε πρώτη της αγίας συνάξεως είσοδος και τα μετ’ αυτήν τελούμενα
θ. Τίνος έχει δήλωσιν και η του λαού εις την αγίαν του Θεού Εκκλησίαν είσοδος
ι. Τίνων εισί σύμβολον τα θεία αναγνώσματα
ια. Τίνος εστί σύμβολον τα θεία άσματα
ιβ. Τι σημαίνουσιν αι της ειρήνης προσφωνήσεις
ιγ. Τίνος ιδικώς επί του καθ’ έκαστον σύμβολόν εστιν η ανάγνωσις του αγίου Ευαγγελίου και τα μετ’ αυτήν μυστικά
ιδ. Τίνος εστί σύμβολον και το γενικώς σημαινόμενον η θεία του αγίου Ευαγγελίου ανάγνωσις
ιε. Τίνος σύμβολόν εστιν η κλείσις των θυρών της αγίας Εκκλησίας, η μετά το άγιον Ευαγγέλιον γιγνομένη
ις. Τι σημαίνει η των αγίων Μυστηρίων είσοδος
ιζ. Τίνος εστί σύμβολον ο θείος ασπασμός
ιη. Τι σημαίνει το θείον της πίστεως σύμβολον
ιθ. Τι σημαίνει η του Τρισάγιου δοξολογία
κ. Τίνος εστί σύμβολον η αγία προσευχή του “Πάτερ ημών…”
κα. Τι σημαίνει το τέλος της μυστικής ιερουργίας των εκφωνουμένων ύμνων, τουτέστιν “Εις Άγιος, εις Κύριος”, και τα εξής
κβ. Πώς και τίνι τρόπω και η της ψυχής καθ’ εαυτήν νοουμένης επί του καθ’ έκαστον ιδικώς εκθεωτική και τελειοποιός δια των ειρημένων θεωρείται κατάστασις
κγ. Ότι σύμβολον των κατά ψυχήν αρετών εστιν η πρώτη είσοδος της αγίας συνάξεως
κδ. Τίνων εστίν ενεργητική τε και αποτελεσματική μυστηρίων δια των τελουμένων κατά την αγίαν σύναξιν θεσμών εν τοις πιστοίς και πιστώς συναγομένοις, η παραμένουσα του αγίου Πνεύματος χάρις ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΙΟΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΡΙΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
1. Ευρετήριον χωρίων της Γραφής
2. Ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων

Μετάφραση ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

610

Έκδοση

2006

Αριθμός σειράς

14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ