-21%
ΜΑΞΙΜΟΣ (14)

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (14Α)

Original price was: €29.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €22.80.

1.Ἐρωταποκρίσεις α’ -ρε’ 2.Πρὸς Θεόπεμπτον τὸν σχολαστικόν 3.Ἑρμηνεία στὸν ΝΘ’ Ψαλμό.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 10123 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

14Α Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: 1. Ἐρωταποκρίσεις α’ -ρε’. 2. Πρὸς Θεόπεμπτον τὸν σχολαστικόν.¬- 3. Ἑρμηνέια στὸν ΝΘ’ Ψαλμό.

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τρία κείμενα του ιερού Μαξίμου, ερμηνευτικού χαράκτηρος. Το πρώτο από αυτά είναι οι Ερωταποκρίσεις ή αλλιώς Πεύσεις και αποκρίσεις, που ανέρχονται συνολικά σε 239. Οι ερωτήσεις λαμβάνονται από αξιόλογα βιβλικά χωρία, μερικές όμως φορές και από πατερικές διατυπώσεις, ή και δογματικές. Οι απαντήσεις διακρίνονται για τη συντομία, τη σαφήνεια και την ακρίβεια (…)Το δεύτερο κείμενο περιέχει απαντήσεις του Μαξίμου σε τρία ερωτήματα Θεοπέμπτου του Σχολαστικού δηλαδή περί του κριτού της αδικίας, περί του “εάν τις σε ραπίση επί την δεξιάν σιαγόνα” και περί του “μη μου άπτου”. Στις απαντήσεις αυτές, που είναι κάπως εκτενέστερες από τις του προηγουμένου κειμένου, χρησιμοποιεί τυπολογική διατύπωση (…) Το τρίτο κείμενο είναι η ερμηνεία στον ψαλμό 59, μια κλασικού χαρακτήρος αναγωγική και τοπολογική εξήγησις, όπως το συνηθίζει ο Μάξιμος. Την επιγραφή του ψαλμού “Εις το τέλος τοις αλλοιωθησομένοις” οφείλει ο ψαλμός, όπως εκθέτει ο Μάξιμος “δια τε την επί τέλει των χρόνων δια της επιδημίας του Χρίστου γενομένην τοις ανθρώποις εξ απιστίας εις πίστιν και από κακίας εις αρετήν και αγνοίας εις γνώσιν Θεού γνωμικήν τε και προαιρετικήν μεταβολήν και αλλοίωσιν δια τε την εις ύστερον επί τέλει των αιώνων γενησομένην δι’ αυτού του Σωτήρος ημών Θεού καθολικήν του παντός γένους των ανθρώπων εν χάριτι φυσικήν εκ θανάτου και φθοράς εις ζωήν αθάνατον και αφθαρσίαν, δια της προσδοκώμενης αναστάσεως αλλοίωσίν τε και ανανέωσιν”. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Α. ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Αλληγορική σημασία θαυμάτων του Μωυσέως
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 2. Περί της σημασίας του πύργου της γης Σενναάρ
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 3. Περί της σημασίας του “ψάλλων ο Δαυΐδ και το πονηρόν πνεύμα του Σαούλ καταπαύων”. ΕΡΩΤΗΣΙΣ 4. Περί της διαφοράς του “εάν τις μη γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος” και του “αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι αγίω και πυρί”
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 5. Περί του πώς δύναται κανείς, γενόμενος κατ’ αρετήν ισοστάσιος τοις αποστόλοις, να λάβη τα χαρίσματα που έλαβον εκείνοι
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 6. Περί του πόθεν δέδωκεν ο Αβραάμ δεκάτας τω Μελχισεδέκ
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 7. Περί του λόγου χάριν του οποίου κωλύονται οι κατά Χριστόν ιερείς ίνα έχουσι γυναίκας
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 8. Περί της σημασίας του αιπόλου και του κνίζει!
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 9. Περί της σημασίας του χαλκού όφεως του κρεμασθέντος υπό του Μωυσέως εφ’ υψηλού
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 10. Περί του πώς πρέπει να εορτάζωμεν το σάββατον των ημερών, των εβδομάδων, των ενιαυτών και της επταετηρίδος (ιωβηλαίον)
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 11. Περί της σημασίας της αναστάσεως του υιού της Σουμανίτιδος υπό του Ελισσαίου
[…]

Μετάφραση ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

450

Έκδοση

2006

Αριθμός σειράς

14Α

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ