-21%
ΜΑΞΙΜΟΣ (2)

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (15Β)

Original price was: €29.00.Current price is: €22.80.

Επιστολές (Α’-ΜΣΤ’).

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 10130 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο συνεχίζεται η έκδοση των έργων του αγίου Μαξίμου με την έκδοση των 46 Επιστολών του. Οι περισσότερες Επιστολές είναι αντιρρητικά δοκίμια, πολλές φορές μάλιστα πάρα πολύ εκτενή. Άλλωστε πολλά από τα δοκίμια του αγίου πατρός στάλθηκαν σαν επιστολές. Εξαιτίας της ιδαίτερης δογματικής αξίας σε πολλές από αυτές προστέθηκαν και σχόλια. Άλλες πάλι είναι απλά γράμματα επικοινωνίας ή απαντήσεις σε ερωτήματα δευτερεύουσας σημασίας. Εννέα από αυτές απευθύνονται προς τον κουβικουλάριο Ιωάννη (2,3,4,10,12,27,43,44 και 45). Την αλληλογραφία με τον Ιωάννη άρχισε από την Κύζικο και συνέχισε επί δωδεκαετία. Οι επιστολές αυτές είναι προσωπικού χαρακτήρα, ευχαριστίες, συστατικές, απαντητικές σε ερωτήματα, όπως για παράδειγμα η 10η, που δίνει απάντηση στο πρόβλημα, γιατί, ενώ όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, άλλοι είναι άρχοντες και άλλοι αρχόμενοι, η 2η αναπτύσσει το θέμα που δεσπόζει στη σκέψη του Μαξίμου, το Περί αγάπης, και μόνον η μακρότατη 12η αναπτύσσει συστηματικά τη διδασκαλία της Χαλκηδόνας και αναιρεί τις δοξασίες του Σεδήρου. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’, Λόγος παραινετικός εν είδει επιστολής προς τον δούλον του Θεού κύριον Γεώργιον, τον πανεύφημον επαρχον Αφρικής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β’, Προς Ιωάννη Κουβικουλάριον, Περί αγάπης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ’, Προς τον αυτόν, Περί της κατά Θεόν λύπης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε, Προς Κωνσταντίνον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ς’, Προς τον αγιώτατον και μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιωάννην, Περί του ότι ασώματος εστίν η ψυχή
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ’, Προς Ιωάννην πρεσβύτερον, Περί του και μετά θάνατον έχειν την ψυχήν την νοεράν ενέργειαν, και μηδεμιάς εξίστασθαι φυσικής δυνάμεως
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θ’, Προς Θαλάσσιον, πρεσβύτερον και ηγούμενον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι, Προς Ιωάννην Κουβικουλάριον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑ’, Προς ηγουμένην, Περί ασκητρίας εξελθούσης της μονής και μετανοησάσης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΒ’, Προς Ιωάννην Κουβικουλάριον, Περί των ορθών της Εκκλησίας του Θεού δογμάτων και
κατά Σευήρου του αιρετικού
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΓ’, Προς Πέτρον Ιλλούστριον, Λόγος επίτομος κατά των Σευήρου δογμάτων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΔ’, Προς τον αυτόν, Επιστολή δογματική.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕ’, Προς Κοσμάν, τον θεοφιλέστατον διάκονον Αλεξανδρείας, Περί κοινού και ιδίου, τουτέστιν ουσίας και υποστάσεως
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ις’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΖ’, Προς Ιουλιανόν Σχολαστικόν Αλεξανδρέα, Περί του κατά την σάρκωσιν του Κυρίου εκκλησιαστικού δόγματος
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΗ’, Προς Ασκητρίας αποστάσας της καθολικής Εκκλησίας εν Αλεξάνδρεια εκ προσώπου Γεωργίου του πανευφήμου επάρχου Αφρικής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΘ’, Προς Πύρρον τον οσιώτατον πρεσβύτερον και ηγούμενον ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ’, Προς Μαρίνον μονάζοντα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑ’, Προς τον επίσκοπον Κυδωνιάς
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΒ’, Προς Αυξέντιον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΓ’, Προς Στέφανον πρεσβύτερον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΔ’, Προς Κωνσταντίνον Σακελλάριον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕ’, Προς Κόνωνα πρεσβύτερον και ηγούμενον ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κς’, Προς Θαλάσσιον πρεσβύτερον, Περί δήθεν καταπαύσεως θεηλάτου οργής δια προσφοράς θυσίας τέκνων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΖ’, Προς Ιωάννην Κουδικουλάριον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΗ’, Προς Κυρισίκιον επίσκοπον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΘ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ’, Προς Ιωάννην επίσκοπον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΒ’, Προς αββάν Πολυχρόνιον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΓ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΔ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΕ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λς’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΖ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΗ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΘ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ’, Προς Θαλάσσιον πρεσβύτερον και ηγούμενον ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΒ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΓ’, Προς Ιωάννην Κουβικουλάριον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΔ’, Προς Ιωάννην Κουβικουλάριον, Περί θετικής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ’, Προς τον αυτόν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μς’, Προς Αναστάσιον μονάζοντα
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
1. Ευρετήριο χωρίων της Γραφής
2. Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

Μετάφραση ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

482

Έτος Α' έκδοσης

1995

Αριθμός σειράς

15Β

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ