-9%
SCAN0050

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ τ. Γ΄

Original price was: €27.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €25.00.

Τριώδιον-Πεντηκοστάριον

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 14090 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική μας αποτελεί πολύτιμον στοιχείον της ελληνορθόδοξου Παραδόσεώς μας. Είναι τελεία εξ επόψεως αρμονίας, ήχων και μουσικού πλούτου. Προ πάντων έχει εκκλησιαστικόν και λειτουργικόν χαρακτήρα. Δεν αποσκοπεί να προκαλέση συγκίνησιν συναισθηματικήν ούτε απλώς να τέρψη την ακοήν, αλλά να βοηθήση εις την κατανόησιν και βίωσιν της θεολογικής υμνολογίας μας, να φέρη εις την ψυχήν μετάνοιαν και κατάνυξιν και να μεταφέρη τον πιστόν εις την καινήν κτίσιν της Βασιλείας των Ουρανών, όπως την βιώνει η Αγία μας Εκκλησία εις τας ιεράς Ακολουθίας Της, εις τα άγια Μυστήριά Της και προ πάντων εις την Θείαν Λειτουργίαν Της.
Εις την Ορθόδοξον εκκλησιαστικήν μουσικήν το μέλος υπηρετεί το περιεχόμενον των ψαλλομένων ύμνων και ποτέ δεν γίνεται αυτοσκοπός. Τα υμνογραφικά κείμενα μαζί με το μέλος βοηθούν τους μετ’ ευλαβείας ψάλλοντας και ακροωμένους αυτά να επιτύχουν την ένωσίν των με τον Θεόν, δηλ. την Θέωσιν.
Μεγάλοι Θεολόγοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν διαπρεπείς Υμνογράφοι και εξαίρετοι Μελωδοί.
Η παράδοσις της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής μουσικής μας βιούται αδιακόπως και εις το Άγιον Όρος. Χωρίς την εκτέλεσιν των αργών μαθημάτων θα ήτο αδύνατος η διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών και πανηγύρεων. Οσιώτατοι μοναχοί από της ιδρύσεως του Αγίου Όρους και μέχρι σήμερον επιδίδονται εις την εκμάθησιν και απόδοσιν αυτής. Είναι και εις το σημείον αυτό μοναδικόν το Άγιον Όρος, ως φύλαξ της εκκλησιαστικής μας μουσικής.
Με τας σκέψεις αυτάς Πατέρες της Ιεράς Μονής μας εργάζονται δια την διόρθωσιν μουσικών κειμένων, εις τα οποία έχουν παρεισφρήσει διάφορα λάθη. Ούτως εξεπονήθη και η διόρθωσις και η εξ αρχής επανεγγραφή της παλαιάς “Μουσικής Κυψέλης” του Στεφάνου Λαμπαδαρίου, εκδόσεως του έτους 1883. Η εργασία αυτή εγένετο προς διευκόλυνσιν των ιεροψαλτών του Αγίου Όρους και των εν τω κόσμω Ιερών Μονών και Εκκλησιών, καθώς και των πολυπληθών φιλομούσων διδασκάλων και μαθητών της ιεράς αυτής τέχνης, και προς καλυτέραν εκτέλεσιν των μουσικών κειμένων υπ’ αυτών.
Παραδίδομεν το διωρθωμένον κείμενον προς χρήσιν των ιεροψαλτών, ευχόμενοι όπως ο δια της εκκλησιαστικής μουσικής υμνούμενος Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός μετά της Πανάχραντου Αυτού Μητρός και των Αγίων Του ευλογούν και χαριτώνουν πάντας τους εν κατανύξει, ευλάβεια και προς δόξαν Θεού ψάλλοντας αδελφούς.
Αποδίδομεν τον δίκαιον έπαινον εις τον κατ’ εξοχήν κοπιάσαντα δια την διόρθωσιν και επανεγγραφήν του βιβλίου τούτου, ημέτερον αδελφόν Μοναχόν Ησαΐαν Γρηγοριάτην, ως και εις τους συγκοπιάσαντας μετ’ αυτού ημετέρους αδελφούς Μοναχούς Δαμασκηνόν, Ακάκιον και Καλλίνικον Γρηγοριάτας. (Ο Καθηγούμενος της εν τω Αγιωνύμω Όρει Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, Άγια Θεοφάνεια 2007, από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα
Τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου
Τη Κυριακή του Ασώτου
Τω Σαββάτω προ της Απόκρεω, των Κεκοιμημένων
Τη Κυριακή της Απόκρεω
Τη Κυριακή της Τυροφάγου
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος
Τη Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος
Τω Σαββάτω της πρώτης εβδομάδος
Τη Α’ Κυριακή των Νηστειών, της Ορθοδοξίας
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη της δευτέρας εβδομάδος
Τη Παρασκευή της δευτέρας εβδομάδος
Τη Β’ Κυριακή των Νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη της τρίτης εβδομάδος
Τη Παρασκευή της τρίτης εβδομάδος
Τη Γ’ Κυριακή των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη της τετάρτης εβδομάδος
Τη Παρασκευή της τετάρτης εβδομάδος
Τη Δ’ Κυριακή των Νηστειών, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη της πέμπτης εβδομάδος
Τη Πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος
Τη Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος
Τω Σαββάτω του Ακαθίστου
Τη Ε’ Κυριακή των Νηστειών, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
Τη Τετάρτη προ των Βαΐων
Τη Παρασκευή προ των Βαΐων
Εις το Απόδειπνον, Ωδή Θ’
Τω Σαββάτω του Λαζάρου
Τη Κυριακή των Βαΐων
Τη αύτη Κυριακή Εσπέρας
Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα
Τη Αγία και Μ. Τρίτη
Τη Αγία και Μ. Τετάρτη
Τη Αγία και Μ. Πέμπτη, εις τους Αίνους
Ακολουθία των Αγίων Παθών
Τη Αγία και Μ. Παρασκευή
Ώρα Α’
Ώρα Γ’
Ώρα ΣΤ’
Ώρα Θ’
Εις τον Εσπερινόν της Αποκαθηλώσεως
Τω Αγίω και Μ. Σαββάτω
Τη αυτή ημέρα εις τον Εσπερινόν
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα
Τη Κυριακή του Πάσχα, Εις τον Εσπερινόν
Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου
Τη Κυριακή του Θωμά
Τη Κυριακή των Μυροφόρων
Τη Κυριακή του Παραλύτου
Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής
Τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Τη Κυριακή του Τυφλού
Τη Πέμπτη της Αναλήψεως
Τη Κυριακή των ΤΙΗ’ Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία
Τη Κυριακή της Πεντηκοστής
Τη Δευτέρα της Πεντηκοστής
Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων
Κατανυκτικά και Μαρτυρικά του Τριωδίου
Τα ένδεκα Εωθινά

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

28×21

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Συγγραφέας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

Σελίδες

378

Έτος Α' έκδοσης

2012

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής