-10%
πεντηκοσταριον

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

Original price was: €35.00.Current price is: €31.50.

Περιλαμβάνονται και εκ των αναστασίμων ακολουθιών της Οκτωήχου.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 17690 Κατηγορία:

Περιγραφή

Μετά το δίτομον Μουσικόν Τριώδιον και την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα αξιούμαι ήδη χάριτι Θεού να παρουσιάσω και την επί του Πεντηκοσταρίου μουσικήν εργασίαν μου, πραγματοποιών την επιθυμίαν, την οποίαν εν τω Προλόγω της Μ. Εβδομάδος διετύπωσα.
Στόχος μου και εν τω έργω τούτω ήτο α περιλάβω άπασαν την αναγκαίαν ύλην, ώστε το βιβλίον να είναι πλήρες και αυτοτελές και να απαλλάση τον χρησιμοποιούντα αυτό της ανάγκης να φέρη μεθ’ εαυτού πολλά μουσικά βιβλία. Προς τούτο περιέλαβον, εκτός της καθαυτό ύλης του Πεντηκοσταρίου, και εκ των αναστασίμων ακολουθιών της Οκτωήχου παν ό, τι ψάλλεται κατά την Διακαινήσιμον Εβδομάδα και τας Κυριακάς του Πεντηκοσταρίου. Τούτο βεβαίως ηύξησε σημαντικώς τον όγκον του βιβλίου. Προς αποφυγήν δε περαιτέρω δι’ ογκώσεως αυτού παρέλειψα τας μη ψαλλομένας σήμερον ωδάς των κανόνων, (των οποίων παραθέτω μόνον τους ειρμούς), και τους στίχους των εσπερίων, αποστίχων και αίνων πλην των ειδικών εκάστης εορτής. Εκ δε των ακολουθιών των καθημερινών περιέλαβον μόνον τους ύμνους της Οκτωήχου (απόστιχα, καθίσματα, στιχηρά αίνων) και τα μη υπάρχοντα εις την ακολουθίαν της κυρίας ημέρας εκάστης εορτής ιδιόμελα, απέκλεισα όμως τα προσόμοια εκάστης ημέρας, των οποίων η παράθεσις θα προσέθετε μέγαν αριθμόν σελίδων. […] (Από τον πρόλογο του Πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη)

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

586

Έτος Α' έκδοσης

2005

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής