ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ τ. Α’

14.00

Εσπερινός & Απόδειπνο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 16025 Κατηγορία:

Περιγραφή

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι’ αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, “ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς”. Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλαυσιν της αιωνίου ζωής.
Είναι, λοιπόν, η ιερά υμνωδία εμμελής προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεόν, αλλά συγχρόνως και διδασκαλία της χριστιανικής αληθείας και αρετής. Σκοπόν δε προτίθεται ουχί βεβαίως να επιδείξη ματαιοφρόνως καλλιφωνίαν και τέχνην μουσικήν, ουδέ να παράσχη απλώς αισθητικήν τέρψιν εις τους ακούοντας, αλλά να προκαλέση παρ’ αυτοίς καλαισθητικά συναισθήματα και ούτω και την καρδίαν προς τον Θεόν. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εις πολλά έτη
Ανοιξαντάρια Θ. Φωκαέως
Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού
Μακάριος ανήρ Μανουήλ Πρωτοψ.
Κεκραγάριον αργόν Ιακώβου Πρωτοψ.
Επιλύχνιος ευχαριστία
Έτερον σύντομον
Προκείμενα της ημέρας
Προκείμενα Δεσποτικών εορτών
Προκείμενα Μ. Τεσσαρακοστής
Τα αυτά συντομώτερα
Προκείμενα της Διακαινησίμου
Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου Μπερεκέτου
Το αυτό σύντομον
Έτερον σύντομον
Πλούσιοι επτώχευσαν
Θεοτόκε Παρθένε, Βαπτιστά κλπ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ
Εις τας ώρας
Εν τω Εσπερινώ, Κατευθυνθήτω
Νυν αι δυνάμεις, Πέτρου Πελοπον.
Έτερον υπο Θεοδ. Φωκαέως
Έτερον του αυτού
Έτερον Κωνσταντίνου Πρωτοψ.
Έτερον σύντομον Ιω. Σακελλαρίδου
Γεύσασθε, Ιωάννου του Κλαδά
Έτερον υπό Θεοδ. Φωκαέως
Έτερον του αυτού
Έτερον σύντομον
Έτερα σύντομα υπό Ιω. Σακελλαρίδου
Εις την απόλυσιν
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μεθ’ ημών ο Θεός κλπ.
Κοντάκιον Μ. Κανόνος, Πέτρου Πελοπ.
Έτερον υπό Ι. Σακελλαρίδου
Έτερον, ήχος ο αυτός
Ο Ειρμός της Θ’ ωδής, Πέτρου Βυζαντ.
Έτερον σύντομον
Κύριε των δυνάμεων
Παναγία Θεοτόκε, την πάσαν ελπίδα μου
Έτερα σύντομα
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Θεός Κύριος
Το προσταχθέν μυστικώς
Έτερα σύντομα
Κοντάκιον δίχορον
Το αυτό συντομώτερον, Γ. Ραιδεστηνού
Το αυτό ειρμολογικόν
Έτερον ειρμολογικόν
Χαίρε νύμφη και Αλληλούϊα διάφορα
Την ωραιότητα, αργόν
Το αυτό ειρμολογικόν
Πάντων προστατεύεις αγαθή
Το αυτό ειρμολογικόν
Σφαγήν σου την άδικον
Τον δεσπότην και αρχιερέα

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

23×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2019, Θ'

Σειρά

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Αριθμός σειράς

1

Σελίδες

110

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής