μουσικός πανδέκτης 6

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ τ. Στ’

18.00

Μηνολόγιο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος))

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 17597 Κατηγορία:

Περιγραφή

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι’ αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, “ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς”. Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλαυσιν της αιωνίου ζωής.
Είναι, λοιπόν, η ιερά υμνωδία εμμελής προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεόν, αλλά συγχρόνως και διδασκαλία της χριστιανικής αληθείας και αρετής. Σκοπόν δε προτίθεται ουχί βεβαίως να επιδείξη ματαιοφρόνως καλλιφωνίαν και τέχνην μουσικήν, ουδέ να παράσχη απλώς αισθητικήν τέρψιν εις τους ακούοντας, αλλά να προκαλέση παρ’ αυτοίς καλαισθητικά συναισθήματα και ούτω και την καρδίαν προς τον Θεόν. […] (Από τον πρόλογο του πρώτου τόμου)
Περιεχόμενα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Αρχή της Ινδίκτου
Του αγίου μάρτυρος Μάμαντος
Του αγίου ιερομάρτυρος Ανθίμου
Βαβύλα ιερομάρτυρος και Μωυσέως του προφήτου
Του αγίου προφήτου Ζαχαρίου
Το εν Χώναις θαύμα του αρχαγγέλου Μιχαήλ
Το Γενέσιον της Θεοτόκου
Των αγίων και δικαίων Ιωακείμ και Άννης
Τα εγκαίνια του ναού της Αναστάσεως
Η ύψωσις του τιμίου Σταυρού
Του αγίου μεγαλομάρτυρος Νικήτα
Της αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας
Του αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου
Του αγίου ιερομάρτυρος Φωκά
Η σύλληψις του τιμίου Προδρόμου
Της αγίας μεγαλομάρτυρος Θέκλης
Της οσίας Ευφροσύνης
Του αγίου ενδόξου ευαγγελιστού Ιωάννου […]
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Των αγίων Πατέρων της Ζ’ Συνόδου
Του αγίου ευαγγελιστού Λουκά
Του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Η σύναξις Μιχαήλ και Γαβριήλ κλπ.
Του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Του αγίου αποστόλου Φιλίππου
Του αγίου ευαγγελιστού Ματθαίου
Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης
Του αγίου Αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων
Κυριακή των αγίων Προπατόρων
Του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος
Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως
Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Η σύναξις της Θεοτόκου. Κυριακή μετά την Χριστού γέννησιν

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

23×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Αριθμός σειράς

6

Σελίδες

368

Έκδοση

2004

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής