μουσικός πανδέκτης 2

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ τ. Β’

15.00

Όρθρος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 17593 Κατηγορία:

Περιγραφή

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι’ αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, “ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς”. Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλαυσιν της αιωνίου ζωής.
Είναι, λοιπόν, η ιερά υμνωδία εμμελής προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεόν, αλλά συγχρόνως και διδασκαλία της χριστιανικής αληθείας και αρετής. Σκοπόν δε προτίθεται ουχί βεβαίως να επιδείξη ματαιοφρόνως καλλιφωνίαν και τέχνην μουσικήν, ουδέ να παράσχη απλώς αισθητικήν τέρψιν εις τους ακούοντας, αλλά να προκαλέση παρ’ αυτοίς καλαισθητικά συναισθήματα και ούτω και την καρδίαν προς τον Θεόν. […] (Από τον πρόλογο του πρώτου τόμου)
Περιεχόμενα
ΤΡΙΑΔΙΚΑ Πέτρου
ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ Πέτρου
Έτερα του αυτού
Έτερα ειρμολογικά
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ
Επί τον ποταμόν, Χουρμουζίου
Λόγον αγαθόν, του αυτού
Εξομολογείσθε, Φωκαέως
Δούλοι Κύριον, Πέτρου
Λόγον αγαθόν, Φωκαέως
Α. ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ δ’ ήχου
Το αυτό ειρμολογικόν
Ο Ν’ ΨΑΛΜΟΣ, Ραιδεστηνού
Εις ήχον βαρύν, του αυτού
Δόξα και νυν, Φωκαέως
Ο Ν’ εις ήχον πλ. δ’
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ
ΑΝΩΘΕΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ υπό Ιωάννου Κουκουζέλους
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ κατ’ ήχον
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ
Μανουήλ ήχος α’, β’, γ’, δ’, πλ. α’
Μανουήλ, ήχος πλ. β’, βαρύς, πλ. δ’
Ιω. Καββάδα, ήχος β’
Νικ. Κανακάκη, ήχος β’
Ι. Σακελλαρίδου, ήχος γ’, ήχος δ’
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ ΑΡΓΑΙ
Ιακώβου Πρωτοψ., ήχος α’
Γ. Σαρανταεκκλησιώτου, ήχος β’
Θεοδ. Φωκαέως, ήχος γ’
Πέτρου Λαμπαδ., ήχος δ’
Γ. Ραιδεστηνού, ασματικόν του σταυρού
Έτερον Ιακώβου
Πέτρου Βυζαντίου, ήχος πλ. α’
Γεωργ. Βιολάκη, ήχος πλ. α’
Γεωργ. Ραιδεστηνού, ήχος πλ. β’
Γεωργ. Βιολάκη, ήχος πλ. β’
Ιακώβ. Πρωτοψ., ήχος βαρύς
Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος βαρύς
Χουρμουζίου Χαρτοφ., ήχος βαρύς
Ιακώβου Πρωτοψ., ήχος πλάγιος δ’
Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. δ’

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

23×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Αριθμός σειράς

2

Σελίδες

242

Έκδοση

2007

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής