ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

8.00

Αναλύει πώς η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία αποτελούν τη μύηση του κόσμου στο χώρο της αιωνιότητας.

Availability: Εξαντλημένο Κωδικός προϊόντος: 2409 Κατηγορία:

Περιγραφή

 Μετάφραση Ιγν. Σακαλής, θεολογικός σχολιασμός Πρωτοπρ. Δημ. Στανιλοάε.

Παρουσίαση

Η πατερική παράδοση λειτούργησε πάντοτε μέσα στην ιστορία σαν αποκάλυψη, σα Θεοφάνεια και σα φανέρωση του νοήματος της ζωής στην κάθε συγκεκριμένη εποχή. Η ανασυγκρότηση των στοιχείων της ζωής γύρω από το μοναδικό Κέντρο της, σήμαινε για την κάθε εποχή τη σωτηρία της.
Η σειρά “ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ” επιδιώκει να βοηθήση στο να προεκταθή ως τις μέρες μας αυτός ο μεταμορφωτικός δυναμισμός της παραδόσεως. Προσπαθεί να μη δώση με στατικό τρόπο τα πατερικά κείμενα, αλλά να καταστήση σωστική για σήμερα τη θεολογία τους. Καλεί το σύγχρονο θεολογικό στοχασμό να μη μένη ξεκομμένος από τις ρίζες του, αλλά να αντλή από τους πατέρες του τη δύναμη για να πραγματοποιή τις αναγκαίες σύγχρονες πτήσεις του… (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Τα πρώτα έργα
Τα “Κεφάλαια περί Αγάπης”
Δεύτερη ομάδα έργων
“Περί Διαφόρων Αποριών”
Υπόλοιπα έργα
Ο αγώνας κατά του μονοθελητισμού
Ομολογία και μαρτύριο
“Μυσταγωγία”
Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ:
Προοίμιον
Α’. Πως τε και ποίω τρόπω εικών εστι και τύπος Θεού η αγία Εκκλησία
Β’. Περί του πως και τίνα τρόπον εικών εστι του εξ ορατών και αοράτων ουσιών υφεστώτος κόσμου η αγία του Θεού Εκκλησία
Γ’. Ότι και μόνου του αισθητού κόσμου εστίν εικών, η αγία του Θεού Εκκλησία
Δ’. Πως τε και ποίω τρόπω συμβολικώς εικονίζει τον άνθρωπον η αγία του Θεού Εκκλησία και αύτη ως άνθρωπος υπ’ αυτού εικονίζεται
Ε’. Πως και ποίω τρόπω πάλιν της ψυχής καθ’ εαυτήν νοούμενης, εικών τε και τύπος η αγία του Θεού Εκκλησία
ς’. Πως και ποίω τρόπω άνθρωπος λέγεται και η Αγία Γραφή
Ζ’. Πως ο κόσμος άνθρωπος λέγεται και ποίω τρόπω και ο άνθρωπος κόσμος
Η’. Τίνων εισί σύμβολα, η τε πρώτη της αγίας συνάξεως είσοδος, και τα μετ’ αυτήν τελούμενα
Θ’. Τίνος έχει δήλωσιν και η του λαού εις την αγίαν του Θεού Εκκλησίαν είσοδος
Ι’. Τίνων εισί σύμβολον τα θεία αναγνώσματα
ΙΑ’. Τίνος εστί σύμβολον τα θεία άσματα
ΙΒ’. Τι σημαίνουσιν αι της ειρήνης προσφωνήσεις
ΙΓ’. Τίνος ιδικώς επί του καθ’ έκαστον σύμβολον εστιν η ανάγνωσις του αγίου Ευαγγελίου, και τα μετ’ αυτήν μυστικά
ΙΔ’. Τίνος εστί σύμβολον, και το γενικώς σημαινόμενον, η θεία του αγίου Ευαγγελίου ανάγνωσις
ΙΕ’. Τίνος σύμβολον εστίν η κλείσις των θυρών της αγίας Εκκλησίας, η μετά το άγιον
Ευαγγέλιον γιγνομένη
ΙΣΤ’. Τι σημαίνει η των αγίων Μυστηρίων είσοδος
ΙΖ’. Τίνος εστί σύμβολον ο θείος ασπασμός
ΙΗ’. Τι σημαίνει το θείον της πίστεως σύμβολον
ΙΘ’. Τι σημαίνει η του Τρισαγίου δοξολογία
Κ’. Τίνος εστί σύμβολον η αγία προσευχή του “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς”
ΚΑ’. Τι σημαίνει το τέλος της μυστικής ιερουργίας των εκφωνουμένων ύμνων τουτέστιν, “Εις Άγιος, εις Κύριος”, και τα εξής
ΚΒ’. Πως, και τίνι τρόπω και η της ψυχής καθ’ εαυτήν νοουμένης επί του καθ’ έκαστον ιδικώς εκθεωτική και τελειοποιός δια των ειρημένων θεωρείται κατάστασις
ΚΓ’. Ότι σύμβολον των κατά ψυχήν αρετών εστιν η πρώτη είσοδος της αγίας συνάξεως
ΚΔ’. Τίνων εστίν ενεργητική τε και αποτελεστική μυστηρίων, δια των τελουμένων κατά την αγίαν σύναξιν θεσμών εν τοις πιστοίς και πιστώς συναγομένοις, η παραμένουσα του Αγίου Πνεύματος χάρις
Ανακεφαλαίωσις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιπλέον πληροφορίες

ISBN

9789603153078

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

2009

Έτος Α' έκδοσης

2009

Σελίδες

284

Διαστάσεις

21×14

Έκδοση

Γ'

Συγγραφέας

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο