-10%
SCAN0000 (5)
SCAN0001
SCAN0002
SCAN0003

ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Original price was: €23.30.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Περιέχον μαρτύρια παλαιά, νέα και βίους οσίων μετά ακολουθιών (απόδοση στη νεοελληνική).

Συγγραφέας:ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Κωδικός προϊόντος: 14285 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Μελετώντας κανείς τα έργα του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου και ειδικώτερα τον Συναξαριστή, διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάνει παραπομπές στο «Νέον Λειμωνάριον». Αυτό συμβαίνει όταν ο βίος ωρισμένων Αγίων είναι εκτενής.
Τί είναι το Λειμωνάριον;
Ετυμολογικά η λέξις «λειμωνάριον» προέρχεται από τη λέξι «λειμών» με την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης «-άριον», που υποδηλώνει υποκορισμό. Κατά το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσης του Γ. Μπαμπινιώτη λειμωνάριο είναι «η συλλογή διδασκαλιών και ενάρετων πράξεων αγίων, μαρτύρων ή μοναχών ως είδος λογοτεχνίας που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο». Σύμφωνα με το Λεξικό του Δημητράκου είναι· «όνομα δύο μοναστικών βιβλίων περιεχόντων βίους ασκητών, ανέκδοτα και ρήσεις μερικών μοναχών».
«Λειμών» θα πή «λιβάδι». Και είναι ο τίτλος μιας συλλογής αγιολογικών κειμένων, η οποία ωλοκληρώθηκε στις αρχές του 7ου αιώνα από τον λόγιο μοναχό Ιωάννη Μόσχο, τον και Ευκρατά. […]
Το βιβλίο «Λειμών» είναι επομένως ένα λιβάδι γεμάτο από αρετές «αγίων ανδρών εν τοις χρόνοις ημών διαλαμψάντων». Αυτό είναι το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή του Λειμώνος. Είναι κυρίως να διάσωση τη μνήμη αγίων, ανδρών και γυναικών, που έζησαν και άθλησαν στην ίδια εποχή με τον συγγραφέα του έργου. Κάθε εποχή έχει τους αγίους της. Και πρέπει να αναδεικνύη τα τεκμήρια της αγιότητός τους.
Στον αγώνα του κατά της απειλής του εξισλαμισμού και της εισροής των «καινών από της Δύσεως δαιμονίων» ο Ελληνισμός είχε ανάγκη μόνο από τα ζωντανά παραδείγματα της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό. […] (Από τον πρόλογο του Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου)
Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ, ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΤΡΙΑΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΒΙΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΥΞΙΒΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΒΙΟΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
Την 6η Μαρτίου εορτάζουμε την μνήμην και την άθλησιν των Αγίων 42 μαρτύρων, των εν Αμορίω, αθλησάντων
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΣΙΟΜ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Του Αγίου ενδόξου Νεομάρτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΙΟΣ
ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΟΔΡΑΤΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΑΕΩΣ
ΑΘΛΗΣΙΣΤΟΥΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Και περί ης ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστόρησε σεβάσμιας τρίτης Εικόνος της Θεοτόκου, όθεν τε και όπως εις το του Μελά Όρος μετηνέχθη,
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓ. ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΤΡΩΝΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΟΠΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΟΠΗΣ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΕΟΝΠΟΥ του εν τη Αχαΐα
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ
ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ, ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Κοινή ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ

Συντάκτες του Νέου Λειμωναρίου: Μακάριος Νοταράς, Αθανάσιος ο Πάριος, Νικηφόρος ο Χίος, Νικόδημος ο Αγιορείτης

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Σελίδες

602

Διαστάσεις

25×18

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2022