ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

40.00

Απολυτίκια, Κοντάκια και Μεγαλυνάρια του όλου Ενιαυτού

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: 21053 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ασχολούμενος περί της Εκκλησιαστικής υμνογραφίαν εποίησα, συν τοις άλλοις, και την συμπλήρωσιν των Απολυτικίων και Κοντακίων των εν τω Ωρολογίω αναφερόμενων Αγίων όλου του ενιαυτού, απαρτίσας κατά τούτο πλήρη την καθημερινήν υμνολογίαν του Μηνολογίου.

Το έργον περιέχει δι’ ένα έκαστον των Αγίων το κατάλληλον Απολυτίκιον και Κοντάκιον μεθ’ ενός Μεγαλυναρίου, αναπληρωθέντων ούτω δι’ αυτών των καθημερινώς, σχεδόν, επαναλαμβανομένων γνωστών, «Ο μάρτυς σου Κύριε…», «Ο Θεός των Πατέρων ημών…», «Και τρόπων μέτοχος…», «Της ερήμου πολίτης…» κ.λ.π., πλην των αρχήθεν πρωτοτύπως καθιερωμένων εις τας Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς, και εις τινας των Αγίων, μεθ’ ων και κατά τάξιν κατεχωρίσθησαν.

Εν τη συντάξει των νέων τούτων τροπαρίων ετηρήθη αυστηρώς το μέτρον της Εκκλησιαστικής ρυθμοποιΐας, και συνεπώς πάντα τα τροπάρια φέρουσι, συνωδά τοις Ειρμοίς αυτών, την απαραίτητον ισοστιχίαν και ομοτονίαν, θεμελιώδεις όρους της αρμονίας του μέλους. Παράβασις της ομοτονίας, ουχί δε και ισοσυλλαβίας, εγένετο, κατ’ ανάγκην, όπου συνήθως απαντώσι Γραφικαί ρήσεις, κυριώνυμοι λέξεις, ή και ονόματα θρησκειών, αιρέσεων, Εκκλησιών κ.λ.π., άτινα δεν δύνανται να μεταβληθώσι. Σπανίως δε χρώμεθα τη ποιητική λεγομένη ελευθερία, καίτοι η Εκκλησιαστική ημών ποίησις, ως λυρική, δύναται να κάμη οπωσούν ταύτης χρήσιν, ως τούτο εμφαίνεται εκ των ποικίλων έργων των Ιερών Υμνογράφων, οίτινες συχνώς παραβαίνουσι το μέτρον του Ειρμού προς διάσωσιν της εννοιας. Παράδειγμα δε έστωσαν, πλην των άλλων, πλέιστα, ίνα μη είπω πάντα, τα εν τω Ωρολογίω Κοντάκια, άτινα παρά το επιβαλλόμενον μέτρον πλεονάζουσιν εις συλλαβάς.

Εν τοις ημετέροις τροπαρίοις, παραβάσεις ομοτονίας ελάχισται παρατηρούνται, και τούτο προς διατήρησιν των καταλλήλων εννοιών εν τισιν Απολυτικίοις και Μεγαλυναρίοις, αλλ’ όλως ανεπαίσθητοι, μη βλάπτουσαι τον ρυθμόν, διότι διατηρείται ακριβώς ο στοιχειωδης νόμος, η ισοσυλλαβία.

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέως που περιέχεται στο βιβλίο)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Πρόλογος του Συγγραφέως

Μην Σεπτέμβριος

Μην Οκτώβριος

Μην Νοέμβριος

Μην Δεκέμβριος

Μην Ιανουάριος

Μην Φεβρουάριος

Μην Μάρτιος

Μην Απρίλιος

Μην Μάιος

Μην Ιούνιος

Μην Ιούλιος

Μην Αύγουστος

Τριώδιον

Πεντηκοστάριον

Απολυτίκια αναστάσιμα

Απολυτίκια της εβδομάδος

Θεοτόκια εις έκαστον ήχον

Παράρτημα Α’. Της Υπεραγίας Θεοτόκου

Παράρτημα Β’. Των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων

Ευρετήριον

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)

ISBN

9789608722309

Σελίδες

530

Διαστάσεις

25×17

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2020, Δ'

Έτος Α' έκδοσης

2002